ПРОТОКОЛ Громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території для будівництва об’єктів вітрової електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївськ

Posted in Протоколи громадських слухань

ПРОТОКОЛ

Громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території для будівництва об’єктів вітрової електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населених пунктів

 

23 грудня 2019 року                                                           15-00 год

смт Нікольське                                                     Мала зала засідань

        вул.Свободи, 87                                                                                                                                                                      

 

Головує: голова Нікольської райдержадміністрації Весьолкіна Аліса Олексіївна.

 

Присутні:

представники громадськості в кількості 11 осіб, жителі Нікольського району, згідно списку учасників громадських слухань

 

Вступне слово головуючого:

 

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території проводяться райдержадміністрацією  відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

«Детальний план території для будівництва об’єктів вітрової електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населених пунктів» розроблений на підставі розпорядження голови райдержадміністрації  від 18 вересня 2019 року № 266 за клопотанням  ТОВ «ВІНД ФАРМ» м.Київ.

Розробник детального плану території - ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОЄКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕЛІТА» м.Запоріжжя.

Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території розпочата 22 листопада 2019 року. Відповідні повідомлення були розміщені в районній газеті «Заря Приазовья» та на сайті райдержадміністрації.

Вільний доступ до матеріалів детального плану території забезпечений шляхом розміщення проекту на сайті райдержадміністрації, на стенді для публічної інформації та у секторі архітектури та містобудування райдержадміністрації.

 

2

Пропозиції від громадськості щодо проекту детального плану території приймав сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації.

Під час  громадських слухань пропозиції  (зауваження) від громадян  та від юридичних осіб можуть подаватись в письмовій або усній формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання особи, та мають бути  закріплені її особистим підписом. Анонімні пропозиції не розглядаються.

Всі зауваження та пропозиції до проекту детального плану території будуть внесені в протокол громадських слухань та надані розробнику  містобудівної документації для опрацювання.

 

Порядок денний:

 

1. Презентація проекту містобудівної документації місцевого рівня - детального плану території для будівництва об’єктів вітрової електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населених пунктів.

 

2. Розгляд пропозицій та зауважень громадськості до проекту містобудівної документації.

 

3. Завершення громадського обговорення проекту містобудівної документації.

 

Запрошені:

Представники товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНД ФАРМ», яке ініціювало розробку детального плану території –Жабський Юрій Вікторович, Микола Трєфілов;

Представники приватного малого підприємства проєктно-виробничої фірми «Еліта», яка розробила детальний план території  -

директор фірми  - Пресіч Галина Олександрівна

головний архітектор проекту – Лукашев Юрій Вікторович

архітектори – Лукашева Оксана Анатоліївна, Пресіч Юрій Васильович;

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації – Конеченков Андрій Євгенович.

 

Пропозиції від громадськості приймає:

головний архітектор району-завідувач сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації Любімова Ганна Миколаївна

 

 

3

Протокол веде:

провідний спеціаліст сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації Мицик Галина Анатоліївна

 

Реєстація учасників громадських слухань здійснюється шляхом внесенням учасниками громадських слухань своїх особистих даних до списків

 

Аудіо фіксація здійснюється диктофоном.

 

Регламент роботи:

пропонується надати для основної доповіді – 15 хвилин

для виступів – до 5 хвилин

роботу завершити за 30 хвилин

Є інші пропозиції? Немає.

Регламент приймається.

 

Слово для доповіді по першому питанню надається:

Представнику приватного малого підприємства проєктно-виробнича фірма «Еліта»  - Пресіч Галини Олександрівні.

Доповідач зазначив, що детальний план території для будівництва об’єктів вітрової електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населених пунктів розроблений ПМП ПВФ «Еліта» згідно договору, укладеному з ТОВ «Вінд Фарм».

ТОВ «Вінд Фарм» має намір здійснити будівництво вітроелектростанції на території Нікольського та Мангушського районів. Основні показники цього інвестиційного проекту запропоновано представити Жабському Юрію Вікторовичу – члену правління Української вітроенергетичної асоціації.

 

Наступний доповідач зазначив:строк реалізації проекту складає 5 років. Після введення в дію вітроелектростанції кількість робочих місць на підприємстві складе 28-30 чол. Проєкт сприяє виконанню Україною цілей щодо використання генерації енергії з відновлювальниї джерел та досягненню енергонезалежності. Викиди вуглецю при роботі турбін від енергії вітру скорочуються на 2 млн тон на рік, чистою енергією можна забезпечити 540 тисч домогосподарств.

Підвищується надійність електропостачання м.Маріуполя і південної частини Донецької області та вирішиться проблема дефіцити енергії через відключення Старобешевської та Зуївської ТЕС.

 

4

Для обслуговування вітротурбін буде побудовано 200 км внутрішніх доріг.

Підприємство візьме на себе соціальні обов’язки з урахуванням реальних потреб громади.

 

Запитання до доповідача.

Проценко О.В. : який антропогенний вплив має вітроелектростанція? Як дотримуються санітарні норми при розміщенні об’єкта біля населених пунктів?

Відповідь. Проект проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля. Негативний вплив на людей та на навколишнє природне середовище виключений. Об’єкти  розташовані на відстані 700 м від населених пунктів.

Запитання до доповідача.

Грушевий В.І.: чи не будуть втрати земель сільськогосподарського призначення?

 Відповідь: об’єкти вітроелектростанції розміщуються в полезахисних лісосмугах. Негативного впливу на сільськогосподарське товаровиробництво не мають.

 

Друге питання - розгляд пропозицій та зауважень громадськості до проекту містобудівної документації.

 

Слово надається Любімовій Ганні Миколаївні – головному архітектору району-завідувачу сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації.

За період з 22 листопада 2019 року до сьогоднішнього дня до сектору архітектури та містобудування не надходили ані усні ані письмові зауваження від громадськості до проекту детального плану території.

Сьогодні, під час громадських слухань, письмових зауважень не надходило.

 

Третє питання - Завершення громадського обговорення проекту містобудівної документації

Заключне слово головуючого: громадські слухання завершують процедуру громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території для будівництва об’єктів вітрової електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населених пунктів.

Громадське обговорення було розпочате 22 листопада 2019 року та тривало 32 дні.

 

5

Після завершення громадського обговорення пропозиції від громадськості не приймаються.

Результати розгляду  пропозицій громадськості будуть опубліковані у двотижневий строк згідно вимог чинного законодавства України.

 

До протоколу додається список учасників громадських слухань.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                           А.ВЕСЬОЛКІНА

 

 

Протокол вела                                                                    Г.МИЦИК