Розпорядження голови райдержадміністрації "Про початок проведення в районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»"

Posted in Розпорядження голови райдержадміністрації "Про початок проведення в районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»"

 

УКРАЇНА

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

          від 05.05.2015  № _99                    

         смт Володарське

 

Про    початок  проведення     в      районній

державній   адміністрації   перевірки,

передбаченої     Законом    України

«Про очищення влади»

 

            Відповідно до статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до закону України «Про очищення влади», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015  №  167 «Про  внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", враховуючи  ропорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 27.04.2015 р № 164 «Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України  «Про очищення влади»:

1. Провести у Володарській  районній державній адміністрації перевірку відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» (далі – перевірка): першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, визначивши днем початку проведення перевірки   18  травня 2015 року;

Начальників відділів та завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, заступників керівників структурних підрозділів, державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (у разі потреби ), визначивши днем початку проведення перевірки  1  липня  2015 року.

2. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Рощупкіна С.М.) та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити ознайомлення державних службовців районної державної адміністрації, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв`язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю) з цим розпорядженням.

3. Відповідальним за проведення перевірки визначити відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдрежадміністрації (Рощупкіна С.М.).

4. Для організації та проведення перевірок спільно із відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадмінстрації (Рощупкіна С.М) залучається юридичний сектор апарату райдержадміністрації (Тараман Т.О. )

5. Сектору внутрішньої політики апарату райдержадміністрації  забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про проведення перевірок в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, у разі коли в таких органах відсутня технічна можливість для оприлюднення відповідної інформації.

6. Державним службовцям апарату райдержамдністрації, начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку перевірки подати до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадмінітрації власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» згідно з додатками 1 або 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за минулий рік.

7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» у

визначені чинним законодавством строки. Про початок та хід проведення перевірки поінформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації до  01   вересня  2015 року .

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

           Голова райдержадміністрації                                         В.В.Завгородній

 

 

 

Додаток 1

 

________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові

керівника органу, до повноважень якого

відноситься звільнення з посади особи,

щодо якої проводиться перевірка)

 ______________________

(прізвище, ім’я та по батькові та

посада особи, щодо якої проводиться

перевірка)

 

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”                      

             Я, ____________________________________________________________

                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)

 

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

 

        __ ____________ 20__ р.                                       _______________
                                                                                                                                                                                          (підпис)

 

           Заступник голови

          райдержадміністрації                                          В.М.Андрієнко

                                                          

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

  _______________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові

керівника органу, до повноважень якого

відноситься звільнення з посади особи, 

щодо якої проводиться перевірка)

________________________

(прізвище, ім’я та по батькові та

посада особи, щодо якої проводиться

перевірка)

 

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Я, ___________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

 відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені

  частиною ____________________________ статті 1 Закону, застосовується щодо мене.             (третьою/четвертою)

______________________________________________________

(зазначається, яка саме заборона застосовується)

______________________________________________________

 Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

                     

   ____ ________________ 20__ р.                        ___________________                                                                                                                                                                                                                                          (підпис)

 

   Заступник голови

   райдержадміністрації                                                В.М.Андрієнко