УМОВИ проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації), яка залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування Нікольського району, для з

Posted in Проекти регуляторних актів

                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   розпорядженням голови

                                                                                райдержадміністрації

                                                                                     _______________№___ 

 

УМОВИ

проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації), яка залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміському автобусному  маршруті загального користування Нікольського району, для забезпечення роботи конкурсного комітету

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ці   Умови    відповідно   до   статті   44   Закону   України   «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства, організації (далі – Робочий орган), що залучається райдержадміністрацією для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування, які не виходять за межі Нікольського району.

Організатор – відділ житлово – комунального господарства районної державної адміністрації.

1.2. Метою проведення конкурсу є добір на конкурсних засадах Робочого органу, який спроможний забезпечувати підготовку матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів, що дозволить удосконалити транспортне обслуговування населення.

1.3. У  конкурсі  можуть   брати  участь  підприємства   (організації),  які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення цього конкурсу.

1.4. Конкурс є  відкритим  для  всіх  підприємств,   організацій   (далі – Претенденти). Не допускаються до участі у конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

1.5. Для  підготовки  та проведення конкурсу щодо визначення Робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання, які претендують на участь у зазначеному конкурсі. Чисельність та персональний склад конкурсного комітету визначаються Організатором.

1.6. Повідомлення про проведення конкурсу публікується у засобах масової інформації не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

2. Вимоги до Претендентів на участь у конкурсі.

2.1. Претендент  повинен  мати фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

2.2. Претендент   повинен    бути    здатним   забезпечувати  підготовку матеріалів для проведення конкурсу, перевірку достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналіз та оцінку відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовку паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого  встановлення відносин між Організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

2.3. Претендент    повинен   мати   відповідне   матеріально-технічне оснащення (комп’ютери з частотою процесору не менше 1,8 ГГц, вихід в internet, принтер, сканер, множувальний апарат, кадрове та програмне забезпечення).

2.4. Претендент повинен мати фахівців з освітою в галузі автомобільного транспорту.

                            3. Подання документів для участі у конкурсі.

3.1. Для участі у конкурсі Претендент подає Організатору такі документи:

- заяву на участь у конкурсі (додаток);

- відомості про матеріально-технічне оснащення, кадрове та програмне забезпечення;

- копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації фахівців підприємства (організації) – Претендента;

- інформацію про досвід роботи на ринку організації пасажирських перевезень;

-ознайомлювальну версію програмного забезпечення, що використовується для накопичення, обробки та аналізу інформації;

- розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з урахуванням  пункту 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів

- на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081.

3.2. Документи подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Претендента у відкритому конверті. Конкурсні пропозиції – у закритому конверті з написом «Документи на конкурс». Конкурсними пропозиціями є документи, що на думку Претендента можуть мати значення під час визначення переможця конкурсу.

3.3. Документи,   які   подані   в   повному   обсязі,  приймаються  та реєструються Організатором у журналі.

3.4. Усі документи складаються українською мовою.

3.5. Строк подання документів на конкурс становить 30 календарних днів з дати опублікування повідомлення про проведення конкурсу. Документи, що надійшли з порушенням цього строку, не приймаються.

 

4. Розгляд конкурсних документів.

4.1. Розкриття  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями  проходить  на засіданні конкурсного комітету у присутності Претендентів (представників Претендентів).

4.2. Претендент має право надавати роз’яснення щодо запропонованих ним та внесених додатково конкурсних пропозицій, підтверджених документально.

4.3. Організатор  відхиляє  документи  Претендентів щодо участі їх у конкурсі у разі, якщо Претендент надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим цими Умовами вимогам.

 

5. Визначення переможця конкурсу.

5.1. Переможцем конкурсу визначається Претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

5.2.  Визначаючи переможця конкурсу, конкурсний комітет враховує:

- досвід роботи підприємства (організації) з питань організації пасажирських перевезень;

- кваліфікаційний рівень та кількість працівників підприємства (організації), які можуть забезпечити виконання  функцій Робочого органу;

- рівень середньої заробітної плати працівників підприємства (організації) за останнє півріччя;

- рівень програмного забезпечення;

- розрахунок собівартості витрат на підготовку документів для проведення конкурсу;

- додаткові пропозиції з провадження нових форм роботи у галузі перевезень пасажирів.

5.3. Переможець конкурсу визначається конкурсним комітетом шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів. Форма бюлетеня затверджується Організатором.

5.4. Якщо у конкурсі брав участь один претендент, переможцем конкурсу

може бути визнаний цей Претендент.

5.5. Рішення   щодо   переможця   конкурсу   приймається   конкурсним комітетом в день проведення конкурсу, про що складається відповідний протокол, копія якого надається Претендентам на їх письмовий запит.

5.6. Результати   щодо   переможця   конкурсу   оголошуються   в   день проведення конкурсу у присутності  Претендентів та у строк до 10 робочих днів публікуються в засобах масової інформації.

5.7. У  разі  відсутності  Претендентів  на  здійснення функцій Робочого органу Організатор самостійно забезпечує проведення конкурсу з перевезення пасажирів протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу на визначення Робочого органу.

5.8. Результати   конкурсу   можуть   бути   оскаржені  у   порядку, встановленому чинним законодавством.

 

6. Укладання договору.

6.1. У строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня визначення переможця Організатор  укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій Робочого органу (далі – Договір). Форма договору про виконання функцій розробляється та затверджується Організатором.

6.2. Строк дії договору встановлюється між Організатором та Робочим органом терміном до трьох років.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                             А.Л. Плахотная

 

Умови проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації), яка залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування Нікольського району, для забезпечення роботи конкурсного комітету підготовлено управлінням економіки райдержадміністрації.

 

 

Начальник відділу

житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                        С.Ф.Терещенко