Які вимоги до електронного звернення?

Posted in Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Які вимоги до електронного звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» електронне звернення є видом письмового звернення, а відтак має відповідати таким вимогам:

  • прізвище, ім’я, по батькові заявника;
  • місце проживання заявника;
  • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • підпис заявника (заявників) із зазначенням дати;
  • електронна поштова адреса.

Враховуючи, що обов’язковим реквізитом письмового звернення є підпис особи, яка його подає, звернення повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

Крім того, з метою правильного застосування норм права, а також оскільки такі звернення є індивідуальними та потребують роз’яснень норм антикорупційного законодавства у кожному конкретному випадку окремо, рекомендується у зверненні зазначати:

  • орган, у якому працює особа, котра звертається;
  • повне найменування посади, яку обіймає особа;
  • іншу, детальну інформацію, яка дасть змогу зробити правильний аналіз викладених у зверненні фактів для надання належного роз’яснення.