Надання роз’яснень щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час встановлення собі додаткових грошових виплат

Posted in Запобігання проявам корупції

Головам обласних державних

Адміністрацій

(за списком)

 

Голові

Київської міської державної

Адміністрації Кличку В.В.

 

Вул. Хрещатик, 36, Київ, 01044

 

 

До Національного агентства протягом 2017 та 2018 років надходили та продовжують надходити численні звернення від керівників місцевих державних адміністрацій про надання роз’яснень щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час встановлення собі додаткових грошових виплат (надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), а також щодо порядку дій цих осіб у зв’язку з виникненням у їх діяльності конфлікту інтересів.

Проаналізувавши та узагальнивши, питання, які порушуються у зазначених зверненнях, у рамках реалізації повноважень, визначених у пункті 15 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Національне агентство як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, інформує про таке.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону особи, зазначені у пунктах 1,2 частини першої статті 3 Закону, зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт, відповідно.

Національне агентство у випадках, визначених абзацом другим частини третьої статті 28 Закону, надає роз’яснення стосовно порядку дій щодо врегулювання конфлікту інтересів особам, які перебувають на посадах, що не передбачають наявності у них безпосереднього керівника.

Однак Національне агентство не є суб’єктом, який уповноважений врегульовувати конфлікт інтересів у керівників місцевих державних адміністрацій.

Відповідно до змісту положень статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України, зокрема як за власною ініціативою, так і за поданням Прем’єр-міністра України.

Ураховуючи наведені норми Закону, головам місцевих державних адміністрацій з повідомленням про конфлікт інтересів у їх діяльності слід звертатися до суб’єкта звільнення або суб’єкта, який має право ініціювати питання звільнення з посади.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини четвертої статті 28 Закону саме безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення / ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цім Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

Саме безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення / ініціювання звільнення з посади, володіє ситуацією у підконтрольній чи підпорядкованій сфері, обізнаний з обсягом повноважень підлеглих осіб та способами реалізації таких повноважень, повноважний ухвалювати рішення щодо підлеглих, а отже , має всі можливості для вжиття ефективних заходів з урахуванням всіх обставин, а також передбачити наслідки таких заходів.

Крім того, як засвідчив узагальнений аналіз практики з надання роз’яснень щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, у голів обласних, районних, районних у місті державних адміністрацій виникає сумнів щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів здебільшого під час встановлення собі додаткових грошових виплат (надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань).

Умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» до яких у тому числі належать керівники місцевих державних адміністрації, визначено у постанові Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівників працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про Державну службу» (далі – Постанова № 304), яка до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 784 містила положення, що сприяли або могли сприяти вчиненню правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупційні ризики), а саме: створили умови для виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», під час самостійного встановлення собі відповідних грошових виплат. 

Для вирішення  цієї ситуації Національне агентство звернулось із відповідним листом до Кабінету Міністрів України з пропозицією доручити Міністерству соціальної політики України як головному розробнику Постанови № 304 спільно із заінтересованими органами розробити та в установленому порядку внести на розгляд Уряду проект акта Кабінету Міністрів України про внесення змін до Постанови № 304, який передбачав би таку процедуру прийняття рішень про здійснення грошових виплат керівникам відповідних органів, що унеможливила б виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів, або забезпечила заходи його врегулювання.  

Так, відповідно до вимог частини сьомої статті 28 Закону нормативно-правові акти, які визначають повноваження державних органів, мають передбачити порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють.

На сьогодні проблемне питання врегульовано. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 784 внесено зміни до Постанови № 304, згідно з якими рішення про виплату надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, зокрема:

головам обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – приймається за погодженням із суб’єктом призначення відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації;

головам районних, районних у місті державних адміністрацій – приймається за погодженням з головою відповідної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації.

Так, у разі дотримання встановленого порядку преміювання голів обласних, районних, районних у місті державних адміністрацій, Київської місцевої державної адміністрації, який, власне, виключає участь зазначених осіб у процесі визначення розміру власних додаткових грошових виплат, вбачати ознаки конфлікту інтересів немає підстав.

Подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації щодо виплати надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та їх погодження суб’єктом призначення, головою відповідної обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації є запобіжним заходом від можливої необ’єктивності та упередженості відповідного голови при вирішенні питань щодо виплати собі грошових виплат.

Водночас Національне агентство просить довести до відома голів районних державних адміністрацій відповідну позицію, висловлену в цьому листі.

 

 

Голова Національного агентства                                                             О.А.Мангул