ЗАХОДИ щодо запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки

Posted in Запобігання проявам корупції

  Додаток

до районної Програми щодо

запобігання і протидії корупції на

2013-2015 роки

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки

 №

 

Найменування заходу

                  Відповідальні за виконання

 

    Сума тис. грн.

      Строк

    виконання

1

Створення та забезпечення роботи багатофункціонального  центру надання адміністративних послуг:

      -      інтернет-ресурс;

-          обладнання комп’ютерною технікою;

-          програмне забезпечення;

-          виготовлення імених печаток;

-          меблі (шафа, стільці)

 

Володарська райдержадміністрація,  територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

Загальна сума

15,8 тис. грн.

 

 

 

7,0 тис.грн.

7,0 тис.грн.

0,3 тис. грн.

1,5 тис грн.

          

2013 рік

2

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

 

Володарська райдержадміністрація,  територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

Коштів не потребує

2013-2015 роки

3

Запровадження розробленої на загальнодержавному рівні системи електронного документообігу, електронного цифрового підпису,  доступу до АІС(автоматизованої інформаційної системи),   запровадження звітності в електронному  вигляді та ключів до системи

 

Володарська райдержадміністрація.

 

24,0 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

2013  рік

 

Виготовлення та розміщення в місцях де здійснюється прийом громадян інформаційних стендів  з розміщенням на них відповідної інформації

Володарська райдержадміністрація.

2,0 тис. грн.

2013-2015 роки

5

Забезпечення принципів прозорості та публічності в роботі органів державної влади і органів місцевого самоврядування шляхом проведення телефонних «гарячих ліній» та застосування мережі Інтернет

 

 

 Володарська райдержадміністрація.

Коштів не потребує

2013-2015 роки

6

Організація перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких відноситься здійснення за місцем роботи контролю за дотриманням    антикорупційного    законодавства,   з    питань   запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Володарська райдержадміністрація, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

Коштів не потребує

2013-2015 роки

7

Запровадження механізму зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконавчі органи місцевих рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

 

Коштів не потребує

2013-2015 роки

8

Висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються місцевими органами виконавчої влади та органами  місцевого самоврядування з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

2013-2015 роки

 

9

Формування антикорупційної правосвідомості учнівської молоді через  поширення знань про антикорупційне законодавство шляхом проведення тематичних занять, лекцій з питань протидії корупції в загальноосвітніх, навчальних закладах

 

 Відділ освіти  райдержадміністрації.

Коштів не потребує

2013-2015 роки

 

 

10

Висвітлення в засобах масової інформації та мережі Інтернет інформації про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та статистичної інформації про результати боротьби з корупцією

 

 Володарський  РВ ГУМВС України в Донецькій області, Володарська райдержадміністрація,

 

Коштів не потребує

2013-2015 роки

 

11

Інформування громадськості про результати реагування правоохоронних органів на публікації у місцевих засобах масової інформації про факти корупції

 

Володарський  РВ ГУМВС України в Донецькій області

Коштів не потребує

2013-2015 роки

 

12

Виявлення  причин  та умов, що сприяють створенню корупціогенних  чинників у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема в правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій  сферах, та вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення

 

Районне управління юстиції, юридичний сектор апарату райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

2013-2015 роки

 

 

13

Проведення з метою формування негативного ставлення громадян до корупції із залученням громадських організацій конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом»,  зустрічей із представниками місцевих органів виконавчої влади та місцевих засобів масової інформації

 Районне управління юстиції, юридичний  сектор апарату райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики  апарату райдержадміністрації

Коштів не потребує

2013-2015 роки

 

 

                   Разом:

 

41,8 тис. грн.

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                         В.М,Яйленко