Обов’язки голови райдержадміністрації

Posted in Скринька голови

 Голова райдержадміністрації

 

       Здійснює керівництво діяльністю райдержадміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.
       Забезпечує реалізацію Конституції України, Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади вищого рівня на території району, рішень районної ради з делегованих повноважень.
   Формує склад райдержадміністрації. В межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає структуру райдержадміністрації.
      Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керує розробкою та реалізацією програм соціально-економічного розвитку району.
    Вносить пропозиції до проектів районих програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.
         Разом із заступниками голови райдержадміністрації відповідно до їх галузевих повноважень:
- здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;
- у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;
- здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку; 
- вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави; 
- вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання;
- вирішує питання щодо розпорядження землями державної власності відповідно до закону.
       Організовує розробку проекту районного бюджету, вносить його на розгляд районної ради, забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, щорічно звітує перед нею про їх виконання.
       Контролює наповнення коштами бюджету, забезпечує раціональне використання цих коштів, регулює їх розподіл.
         Координує проведення в районі адміністративно-територіальної реформи.
        Інформує голову облдержадміністрацію і громадськість, звітує перед облдержадміністрацією про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі.

      Представляє райдержадміністрацію у взаємовідносинах з облдержадміністрацією, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами в Україні та за її межами.
      Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування у разі порушень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади.
   За наявністю підстав, в порядку, встановленому чинним законодавством, порушує питання перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади мотивовані подання про відповідність займаній посаді керівників територіальних органів.
      Укладає та розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління райдержадміністрації.
     Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.
      Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
      Вносить на розгляд голови облдержадміністрації, а також, на узгодження, кандидатури на посади першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.
    Призначає на посади, звільняє з посад у встановленому законодавством порядку першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, працівників апарату райдержадміністрації.
  Очолює колегію райдержадміністрації та ряд консультативно-дорадчих органів, створених в райдержадміністрації.
    Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.
    Для вирішення задач фінансової стабільності і розвитку економіки району об’єднує дії фінансового управління, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, Маріупольської міжрайонної фінансової інспекції, відділення Мангуської МДПІ у Володарському районі, відділенням Держказначейства у Володарському районі.
        Координує діяльність: 
- фінансового управління,
- юридичного сектору, 
- сектору внутрішньої політики;
- відділу ведення Державного реєстру виборців;
- головного спеціаліста з контролю.
          Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з керівництвом:
- прокуратури району,
- Служби безпеки України в Донецькій області,
- районного відділу ГУМВС України в Донецькій області,
- районного відділу ГУ МНС України в Донецькій області;
- Іллічівсько - Володарського райвійськкомату,
- інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
     Взаємодіє з керівництвом судових органів району з питань, які стосуються компетенції райдержадміністрації.
   Аналізує стан криміногенної ситуації в районі, діяльність органів, на які покладено роботу по боротьбі зі злочинністю і корупцією.
      Є розпорядником коштів райдержадміністрації.
  Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, чинним законодавством.

Задати питання голові райдержадміністрації

Увага! Поля з позначкою (*) – необхідно заповнити!