ПЛАН РОБОТИ експертної комісії архівного відділу Нікольської райдержадміністрації на 2018 рік

Posted in Архівний відділ

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                

 Начальник архівного відділу

Нікольської райдержадміністрації

____________О.Г.Альгіна

«22» листопада_2017

                                                         

 

ПЛАН РОБОТИ

експертної комісії архівного відділу

 Нікольської райдержадміністрації

на 2018 рік

 

Назва заходу

Термін виконання

Відмітка про вико-нання

Примітка

1

2

3

4

5

1

Про підсумки роботи та план ЕК архівного відділу

Грудень 2017

 

 

2

Про внесення змін до Положення про ЕК архівного відділу відповідно до чинних нормативно-правових документів

Грудень 2017

 

 

3

Про внесення змін до списків № 1, № 2 юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу

І квартал 2018

 

 

4

Про організацію діловодства та стан упорядкування документів у юридичних осіб – джерел формування НАФ, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу

І півріччя 2018

 

Запрошуються

голови ЕК, відповідальні за діловодство та архів юридичних осіб (за списком)

5

Про розгляд описів справ на документи  постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу)  юридичних осіб – джерел формування НАФ

 відповідно до графіку

 

 

6

Про розгляд номенклатур справ юридичних осіб – джерел формування НАФ

 

 відповідно до графіку

 

 

7

Про розгляд актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, юридичних осіб – джерел формування НАФ

 

 відповідно до графіку

 

 

1

2

3

4

5

8

Про розгляд актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів, які зберігаються в архівному відділі

по мірі надання

 

 

9

Про розгляд актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів, які зберігаються у юридичних осіб – джерел формування НАФ

по мірі надання

 

 

10

Про розгляд анотованих переліків документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі (юридичних осіб – джерел формування НАФ)

по мірі надання

 

 

11

Про розгляд інструкцій з діловодства, положень про архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб – джерел формування НАФ

 відповідно до графіку

 

 

12

Про розгляд описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ

 по мірі надання

 

 

 

Голова комісії                                                                                                       О.Г.Альгіна

 

Секретар комісії                                                                                                    Н.С.Семенюта