ПОРЯДОК організації та проведення особистого прийому громадян в архівному відділі Нікольської райдержадміністрації

Posted in Архівний відділ

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

Н  А  К  А  З

      

від 15 січня 2018 № 01

смт Нікольське

 

 

 

Про затвердження Порядку

організації та проведення особистого

прийому громадян в архівному відділі

Нікольської райдержадміністрації

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» (із змінами), Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в архівному відділі Нікольської райдержадміністрації (додається).

       2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник архівного відділу                                                           О.Г.Альгіна

 

 

 

З наказом ознайомлені :

 

_____________________________Г.М.Маковецька

 

_____________________________Н.С.Семенюта

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  архівного відділу

Нікольської РДА

15.01.2018  № 01

 

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

в архівному відділі Нікольської райдержадміністрації

 

1.Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в архівному відділі Нікольської райдержадміністрації (далі – архівний відділ).

2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

- виконання положень Конституції України, Законів України «Про звернення громадян»; «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інших нормативно-правових актів з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- встановлення належності питання, порушеного у зверненні, до компетенції архіву;

- надання необхідних консультацій, сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до архівного відділу відповідно до чинного законодавства.   

3. Прийом громадян проводиться начальником архівного відділу, провідним спеціалістом архівного відділу у робочому кабінеті, згідно із затвердженим графіком.

Прийом та консультування фізичних та юридичних осіб здійснюється безоплатно.

4. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України здійснюється першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

5. Інформація про порядок і графік проведення особистого прийому громадян керівництвом архівноговідділу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нікольської райдержадміністрації, та розміщується у будівлі в доступному для вільного огляду місці.

6. Реєстрацію громадян на прийом до архіву здійснює начальник архівного відділу  у журналі особистого прийому громадян керівництвом архіву.

7. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних архівних установ він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозицій (зауважень).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

8. Громадяни, визначені судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

9. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

10. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом архівного відділу, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

12. Звернення може бути подано особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання громадянина та зміст питання, що розглядається. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

13. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

14. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

15. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,   - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації. Якщо в місячний термін вирішити питання неможливо, то керівництвом архівного відділу термін його вирішення може бути подовжений до 45 календарних днів з обов’язковим повідомленням заявника.

16. Провідний спеціаліст архівного відділу Нікольської райдержадміністрації:

- проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком;

- згідно з відповідними резолюціями начальника архівного відділу забезпечує розгляд звернень громадян, які надійшли під час особистого прийому, готує відповіді;

- веде журнал особистого прийому громадян, здійснює облік звернень громадян на особистому прийомі;

- надає консультації у телефонному режимі з питань, з якими звертаються громадяни до архівного відділу; 

- здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян.

17. Посадові особи архівного відділу Нікольської райдержадміністрації несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень.

 

 

 

 

Провідний спеціаліст архівного відділу                                                               Н.С.Семенюта