Фінансування бюджетних установ на 01.05.2016

Posted in Фінансове управління

 Фінансування бюджетних установ на 01.05.2016     
         
  Загальний фонд Спеціальний фонд (разом) РАЗОМ
Показник План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.05.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.05.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.05.2016 Касові видатки за вказаний період
2 3 4 5 6 7 8
Володарський район            
Державне управління 1261700,00 290196,69 933530,00 98879,71 117886697,64 59311235,96
Освіта 44504697,00 11606493,43 2595463,00 277379,20 47100160,00 11883872,63
Охорона здоров`я 18699780,42 5518533,96 323429,00 299879,25 19023209,42 5818413,21
Соціальний захист та соціальне забезпечення 69153148,64 46389554,09 235800,00 861099,41 69388948,64 47250653,50
Культура і мистецтво 5609163,00 1458750,36 1050822,71 82276,56 6659985,71 1541026,92
Засоби масової інформації 224000,00 72000,00     224000,00 72000,00
Фізична культура і спорт 619089,00 175451,67 778500,00 1258,16 1397589,00 176709,83
Видатки, не віднесені до основних груп 1633600,00 39055,92 4100,00   1637700,00 39055,92
Всього по районному бюджету  141705178,06 65550036,12 5921644,71 1620772,29 263318290,41 126092967,97
Зведений бюджет Володаpського району            
Державне управління 10252023,00 2624428,48 1177730,00 222787,71 11429753,00 2847216,19
Освіта 44504697,00 11606493,43 2595463,00 277379,20 47100160,00 11883872,63
Охорона здоров`я 18699780,42 5518533,96 323429,00 299879,25 19023209,42 5818413,21
Соціальний захист та соціальне забезпечення 69450647,64 46469614,09 235800,00 861099,41 69686447,64 47330713,50
Житлово-комунальне господарство 7936746,36 1043390,54 2553578,00 424582,00 10490324,36 1467972,54
Культура і мистецтво 5746663,00 1463750,36 1050822,71 82276,56 6797485,71 1546026,92
Засоби масової інформації 224000,00 72000,00     224000,00 72000,00
Фізична культура і спорт 619089,00 175451,67 778500,00 1258,16 1397589,00 176709,83
Будівництво 308030,00       308030,00 0,00
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 264000,00       264000,00 0,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 515000,00       515000,00 0,00
Цільові фонди     32355,00   32355,00 0,00
Видатки, не віднесені до основних груп 4623403,64 2182463,56 4100,00   4627503,64 2182463,56
Всього по зведеному бюджету  163144080,06 71156126,09 8751777,71 2169262,29 171895857,77 73325388,38
             
             
Начальник фінансового управління Володарської РДА       Т.С.Гуц  
             
             
Начальник бюджетного відділу         О.І.Поклонська