Контактна інформація

Posted in Сектор архітектури та містобудування

 Сектор архітектури та містобудування

Нікольської районної державної адміністрації 

вул. Свободи, 87, смт Нікольське, Нікольський район, Донецька область, 87000 

Телефон: (246) 2-13-75 

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Графік роботи: 

 

Понеділок – п’ятниця

з 8.00 до 17.00

Понеділок - особистий прийом громадян

 

Обідня перерва

12.00 до 13.00

Вихідні дні

Субота, неділя

 

 

 

Головний архітектор району- завідувач сектору - Любимова Ганна Миколаївна

Повідомлення

Posted in Сектор архітектури та містобудування

            23 лютого 2016 року прийнято розпорядження голови Володарської райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації №57 «Про розроблення детальних планів територій».

Розпорядження прийнято за результатами розгляду клопотання ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАО  «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» від 15.02.2016 № 120/109 про розроблення детальних планів території для розміщення та обслуговування об’єктів нерухомого майна на території Старченківської сільської ради за межами населених пунктів, згідно статей 10, 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 20  Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

           Фінансування робіт з розроблення детальних планів територій  здійснюватиметься за рахунок коштів ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАО  «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Координацію дій щодо виконання розпорядження покладено на сектор архітектури та  містобудування райдержадміністрації (Любімова), контроль – на  першого заступника голови райдержадміністрації – Павлішина В.М.

 

 

 

Голловний архітектор району-

завідувач сектору архітектури та  містобудування

райдержадміністрації                                                                                          Г.М.Любімова

ПОЛОЖЕННЯ про сектор архітектури та містобудування Нікольської районної державної адміністрації

Posted in Сектор архітектури та містобудування

 

1. Сектор архітектури та містобудування Нікольської районної державної адміністрації (далі - сектор) є її структурним підрозділом і в межах Нікольського району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

 

2. Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації , а також  підзвітний і під-контрольний  управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданнями сектору  є:

 

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

аналіз стану містобудування на території району, координація дій замовників містобудівної документації щодо дотримання визначеного законодавством України порядку розроблення та затвердження містобудівної документації;

координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

вирішення інших питань у сфері містобудування відповідно до чинного законодавства України.

 

 

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) готує рішення щодо планування території на районному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

 

2) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

 

3) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

 

4) здійснює моніторинг:

 

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на районному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани територій);

 

забудови та іншого використання територій;

 

5) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

 

6) вносить пропозиції виконавчим органам селищної та сільських рад щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

 

7) сприяє органам місцевого  самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

 

8) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконкомів селищної та сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом “б” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

 

9) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

 

10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

 

11) координує діяльність:

 

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

 

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

 

          12) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

 

13) надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

 

14) розглядає проекти землеустрою та технічну документацію із землеустрою, надає висновки про погодження документації за результатами її розгляду; 

 

15) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

 

16) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприєм-ницької діяльності;

 

          17) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

 

18) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

 

19)  сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

20) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та вико-ристання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

 

21) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

 

22) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

 

23) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та місто-будівних конкурсів;

 

24) забезпечує здійснення заходів що до запобігання і протидії корупції;

 

25) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян ;

 

26) забезпечує доступ до публічної інформації , розпорядником якої він є;

 

27) забезпечує захист персональних даних;

 

28) виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

6. Сектор має право:

 

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів рай- держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від районного управління статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої ради, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

 

7. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

 

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням із заступником голови райдерж-адміністрації та з начальником управління містобудування та архітектури облдержадміністрації у встановленому законом порядку.

 

Завідувач сектору за посадою є головним архітектором району.

 

9. Завідувач сектору:

 

організовує роботу сектору, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на сектор завдань;

затверджує посадові інструкції працівників сектору;

планує роботу сектору, вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

представляє інтереси сектору у взаємовідношеннях з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдерж-адміністрації;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, начальником Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

11. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації при секторі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

 

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положеня про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108.

 

12.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням для засвідчення документів, що видаються сектором.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                            А.Л.Плахотная

 

 

 

Положення підготовлено сектором архітектури та містобудування райдержадміністрації

 

 

 

Головний архітектор району-

завідувач сектору архітектури та

містобудування райдержадміністрації                                                               Г.М.Любімова