Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва Будівництво торгівельної будівлі для роздрібної торгівлі «Мобілочка» на ринковій площі по вул.Свободи, 79-А в смт Нікольське Донецької області_

Posted in Сектор архітектури та містобудування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _сектору архітектури та містобудування Нікольської райдержадміністрації_______

    (найменування уповноваженого

 органу містобудування та архітектури)

від 15.01.2018  № 1

 
Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Будівництво торгівельної будівлі для роздрібної торгівлі «Мобілочка» на ринковій площі по вул.Свободи, 79-А в смт Нікольське Донецької області__ 
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані: 
1.Нове будівництво, 87000 Донецька область,Нікольський район, смт Нікольське, вул.Свободи, 79-А_______________________________________                                                                  
               (вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Сааков Дмитро Альбертович ІНН 2497802178 Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул.Свободи, буд16 кв.10________
                                                                              (інформація про замовника)
3.Цільове призначення земельної ділянки -  В 03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, функціональне призначення – для обслуговування ринкової площі відповідно до генерального плану смт Нікольське Нікольського району Донецької області_.
                          (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
 містобудівній документації на місцевому рівні)
Містобудівні умови та обмеження:
1. Гранично допустима висота будівель визначається відповідно до державних будівельних норм на підприємства торгівлі ДБН Ст.2.2-23-2009__
                              (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки визначається відповідно до державних будівельних норм  на підприємствах торгівлі   ДБН ст. 2.2-23-2009________________________________ 
                                      (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки – згідно ДБН 360-92 ** , п.3.7, п.3.8, для підприємств обслуговування  - табл.6.1.___
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. Відстань від обєкта, який проектується, до меж червоних ліній – згідно ДБН 360-92 **  , п.3.32.Відступ від червоних ліній магістральних вулиць – не меньше 6 м, житлових – не меньше 3 м.  Мінімальні відстані від об’єкта, який проектується, до існуючих будівель і споруд слід приймати на основі розрахунків інсоляції і освітлення, врахування протипожежних вимог і побутових розривів______________________________________ 
                          (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань – згідно державних будівельних норм ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» і ДБН 360-92 **; вимоги до благоустрою – згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів» ст.22,23;  забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – згідно з  ДБН 360-92 ** ,, розділ 7: вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – згідно з ДБН 360-92 **, розділ 7 та зміни №4 від21.06.2011 №67;зони охорони охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, _ прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони згідно зДБН 360-92 **розділ 11, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06 1996 р. № 173,  генерального плану смт Нікольське , вимоги до забезпечення вільного доступу маломобільної категорії громадян – згідно з  ДБН В.2.2-17:2006 «доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення______________________________________________________
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Охоронні зони інженерних комунікацій згідно ДБН 360-92 **  розділ 8, додаток 8.1____________________________________________________.

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

 


 Головний архітектор району-

завідувач сектору архітектури

та містобудування

Нікольської райдержадміністрації                                               Г.М.Любімова

   ________________________           ___________            __________________

         (уповноважена особа відповідного                               (підпис)                                          (П.І.Б.)

                уповноваженого органу 
           містобудування та архітектури)