Про розроблення (оновлення) генерального плану, плану зонування, стратегічно екологічної оцінки населених пунктів с. Малоянисоль, с. Труженка, с.Катеринівка

Posted in Сектор архітектури та містобудування

 

У К Р А Ї Н А

МАЛОЯНИСОЛЬСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 18.03.2019р.                                      №  У11/28-418

c.Малоянисоль

 

Про розроблення (оновлення) генерального

плану,  плану зонування, стратегічно

екологічної  оцінки  населених пунктів

с. Малоянисоль, с. Труженка, с.Катеринівка

 

 

          З метою забезпечення розвитку містобудівної діяльності на території населених пунктів Малоянисольської  сільської ради, керуючись статтею 12 Закону України «Про основи містобудування», статтями 6,8,16,17 Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності», пунктом 42 статті 26, пунктом 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної діючої комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально –економічного і культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього середовища та житлово-комунального господарства про розроблення (оновлення) генерального плану ,   плану зонування, стратегічно екологічної  оцінки  населених пунктів  Малоянисольської сільської ради  с.Малоянисоль, с. Труженка, с. Катеринівка, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1.Розпочати роботи по розробленню (оновлення) генеральних  планів с.Малоянисоль, с.Труженка, с.Катеринівка з розділом ІТЗЦЗ (інженерно технічні заходи цивільного захисту цивільної оборони) на особливий період.

         2. Розпочати роботи по розробленню плану зонування  с.Малоянисоль,

 с. Труженка, с.Катеринівка.

          3.Розпочати розробку розділу про стратегічно екологічну оцінку населених пунктів с.Малоянисоль, с.Труженка, с.Катеринівка

          4.Організацію виконання заходів з розроблення та затвердження генерального плану, плану зонування, стратегічно екологічної  оцінки  населених пунктів  Малоянисольської сільської ради  с.Малоянисоль, с. Труженка,                  с. Катеринівка, доручити виконавчому комітету Малоянисольської  сільської ради.

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну діючу комісію з питань планування бюджету і фінансів, соціально–економічного і культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього середовища та житлово - комунального господарства.

 

 

  Малоянисольський сільський голова                           Є.Ф.Бахчисарай