Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.09.2019 № 266 "Про розроблення детального плану території для будівництва об’єктів вітроелектростанції"

Posted in Сектор містобудування, архітектури та захисту довкілля

 УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

    від 18.09.2019 № 266

         смт Нікольське

 Про розроблення детального плану території

для будівництва об’єктів вітроелектростанції

 Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Вінд Фарм» від 11вересня 2019 року № 01-0029  про розроблення детального плану території для будівництва об’єктів вітроелектростанції потужністю 800 МВт на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населених пунктів,  згідно статей 10, 19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», постанови   Кабінету   Міністрів   України    від 25 травня 2011 року   № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні», керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 20  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Розробити детальний план території для будівництва об’єктів вітрової електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 3 750 га, розташованій на території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населених пунктів (далі - детальний план території), відповідно до положень схеми планування території Донецької області.

2. Визначити:

         1) замовником розроблення детального плану території Нікольську рай-держадміністрацію;

         2) відповідальним за розроблення детального плану території ТОВ «Вінд Фарм».

3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території  покласти на ТОВ «Вінд Фарм».

4. Рекомендувати ТОВ «Вінд Фарм»:

1) визначити проєктну організацію – розробника детального плану території та укласти договір на виконання робіт з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі»;
2) забезпечити надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної 
відповідно до вимог законодавства;
   3) забезпечити проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території;
4) після розроблення проєкту детального плану території надати його до райдержадміністрації для організації проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів в детальному плані території;
5) після проведення громадських слухань надати один примірник детального плану території  в електронному та паперовому вигляді до райдержадміністрації для затвердження.
5. Сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації (ЛЮБІМОВА) забезпечити оприлюднення розпорядження про розроблення детального плану території.
6. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на сектор архітектури та  містобудування райдержадміністрації (ЛЮБІМОВА), контроль залишаю за собою.

 В.о.голови райдержадміністрації                                                          А.ТРЕТЯК