БУДІВЕЛЬНА АМНІСТІЯ 2018 ЯК ПРОСТО УЗАКОНИТИ САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО

Posted in Відділ з надання адміністративних послуг та державної реєстрації

БУДІВЕЛЬНА АМНІСТІЯ 2018

ЯК ПРОСТО УЗАКОНИТИ САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО

Яке будівництво ви можете узаконити у випадку здійснення такого без належного дозволу:

1. Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 09 квітня 2015 року;

2. збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

При цьому для таких об’єктів як індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 100 квадратних метрів включно, встановлено спрощений порядок проведення технічного обстеження. Так, згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічне обстеження таких об’єктів проводиться в ході їх технічної інвентаризації з відповідною відміткою в технічному паспорті.

Крок 1. Визначення дати будівництва будівлі

Як ви вже могли з’ясувати для себе вище, спрощений порядок узаконення самочинного будівництва стосується тільки тих об’єктів, що були збудовані до 12 березня 2011 року та до 09 квітня 2015 року.  Відтак для можливості скористатись “будівельною” амністією вам необхідно мати підтвердження, що будівництво було здійснене саме до цього часу. Відповідно такий період часу може підтверджуватись технічним паспортом на будівлю.

Якщо технічний паспорт на будинок виготовлений до 09 квітня 2015 року він сам є документальним підтвердженням того, що така будівля підпадає під дію “будівельної амністії”. У разі, якщо технічний паспорт виготовлений після 09 квітня 2015 року і в ньому зазначена дата будівництва будівлі до вказаної дати, потребується додаткове документальне підтвердження періоду будівництва.

Крок 2. Проведення технічного обстеження

Якщо будинок має загальну площу до 300 квадратних метрів включно, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальну площу до 100 квадратних метрів включно, в такому випадку потрібно звертатися до організації, яка здійснює технічну інвентаризацію (далі – БТІ).

Фахівці БТІ одночасно виготовлять технічний паспорт, проведуть обстеження та складуть звіт, у т.ч. отримають від місцевого органу містобудування та архітектури інформацію щодо відповідності розташування об’єкта будівництва державним будівельним нормам, і на їх підставі проставлять відповідну відмітку у технічному паспорті.

 

Для решти об’єктів, на які поширюється «будівельна амністія», потрібно діяти у загальному порядку, а саме: спочатку виготовити технічний паспорт, звернувшись до БТІ, а потім провести технічне обстеження. Таке обстеження може здійснювати суб’єкт господарювання, який має у своєму складі фахівців, що отримали сертифікат експерта з технічного обстеження, або фізична особа- підприємець, що має зазначений сертифікат. Відмітка у технічному паспорті про проведення обстеження у даному випадку не потрібна. За інформацією щодо відповідності розташування об’єкта будівництва державним будівельним нормам до місцевого органу містобудування та архітектури (сектор архітектури та містобудування Нікольської райдержадміністрації) може звернутися як сам замовник, передавши її потім фахівцю з обстеження для зазначення у звіті про обстеження, так і за дорученням замовника суб’єкт господарювання, що проводить обстеження.

 

Крок 3. Загальний порядок формування пакету документів для прийняття в експлуатацію

Перед тим, як подавати документи для того, щоб узаконити самочинне будівництво, ви повинні пересвідчитись що у вас наявні:

  1. звіт про проведення технічного обстеження (у випадках, які означені в другому кроці). Звіт про проведення технічного обстеження потрібно подавати в оригіналі. Необхідно звернути увагу на те, щоб звіт було прошито, пронумеровано, затверджено суб’єктом господарювання, підписано та скріплено особистою печаткою виконавця.
  2. засвідчена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт.  Така копія повинна бути посвідчена нотаріально.
  3. засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне обстеження). Копію технічного паспорта, засвідченої БТІ, яким було складено такий технічний паспорт.
  4. заява про прийняття в експлуатацію об’єкта.
  5. один примірник декларації про готовність об’єкта до експлуатації (заповнена на підставі інформації з документів, означених в п.п.1-3)

Документом, що посвідчує майнові права на земельну ділянку, може бути:

– державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку;

– свідоцтво про право на спадщину, до якого долучається державний акт;

– державний акт на право постійного користування земельною ділянкою;

– договір оренди з його невід’ємними частинами (план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об’єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом);

– договір суперфіцію (право користування чужою земельною ділянкою для забудови);

– свідоцтво про право власності та витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, тощо.

Крок 4. Подання пакету документів до центру надання адміністративних послуг Нікольської райдержадміністрації

Так, відповідно до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р, реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, здійснюється через центри надання адміністративних послуг.

 

Чекайте 10 робочих днів. Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію самочинно збудований об’єкт, або приймає рішення про повернення на доопрацювання.

 

Крок 5. Отримання зареєстрованої декларації та реєстрація права власності

Після отримання у Центрі надання адміністративних послуг Нікольської райдержадміністрації Витягу з Реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України або рішення про повернення на доопрацювання, Вам необхідно оформити право власності на нього.

Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок проводиться реєстраційним відділом за місцезнаходженням такого будинку.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

- заява про державну реєстрацію;

- копія документу, що посвідчує особу заявника;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

- документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

- технічний паспорт на житловий будинок;

- документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);

- документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (Витяг з Реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України);

- документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Пропоную всім, хто скоїв самочинне будівництво скористатися своїм правом на «будівельну амністію».

 

Начальник відділу з надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                              А.Ханча