КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Posted in Відділ з надання адміністративних послуг та державної реєстрації

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Форми заяв затверджені наказом Міністерства юстиції України  від 18 листопада 2016 р. 
за № 3268/5 (зі змінами). У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. Документи поштовим відправленням надсилаються за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 39/3, м.Краматорськ, Донецька область, 84301.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»    

Закон України «Про громадські об’єднання»

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України «Про політичні партії в Україні»

Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області:

бул. Машинобудівників, 32, каб.406, м.Краматорськ,

Донецька область, 84313

Телефон: 0626417446

«Гаряча лінія» 0626442500

Примітка:  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за текстом скорочено як Єдиний державний реєстр.

1. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування зі статусом юридичної особи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі  (за затвердженою формою);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (як правило, оформлюється протоколом), яке викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженими особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується. Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;

4) документ про сплату адміністративного збору      (у випадках, передбачених частиною першою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

У разі внесення змін до складу керівних органів громадського формування також надаються відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

У разі внесення змін до установчого документа також надається установчий документ юридичної особи в новій редакції (прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою).  Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується. Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання.

 

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області

Управління державної реєстрації

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

 

  

РЕЄСТРУЄМО ЗМІНИ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ

ФОРМУВАННЯ

м.Краматорськ

2019

2. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи:

1)заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

 

3. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії.

 

У разі внесення змін до складу керівних органів структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, також надаються відомості про керівні органи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

 

Увага! Органи управління громадського формування визначаються Статутом, на підставі якого здійснюється діяльність громадського формування. Статутом також можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо прийняття відповідних рішень.

 

Особливості щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання:  внесення змін до відомостей повинно бути забезпечено протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

 

Особливості щодо державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії: внесення змін до відомостей повинно бути забезпечено протягом 10 днів з дня прийняття відповідного рішення. 
 
 Увага! У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (зокрема, довіреність).

 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу (зокрема, паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання тощо).

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію змін юридичних осіб:

- структурне утворення політичної   партії - 580 грн.,

- громадське об’єднання - 190 грн.,

- профспілка, її організації та об’єднання профспілок – безоплатно.

 

Реквізити за державну реєстрацію змін юридичної особи можна отримати, звернувшись до суб’єкта державної реєстрації та на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (http://justice-dn.gov.ua/).