→ Завдання служби у справах дітей

Posted in Служба у справах дітей

 

Основні завдання служби у справах дітей райдержадміністрації

 

 

 

 

 

1)  забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням  законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;

 

2) веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 

3) проводить роботу щодо виявлення та постановки на облік дітей, які залишились без батьківського піклування;

 

4) оформлює документи щодо надання  статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

 

5) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

 

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів та піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

 

7) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформації про дітей, які перебувають на обліку в службі, видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

 

8) проводить роботу з питань усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання;

 

9)  готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

 

10)  розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 

11) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

 

12) оформлює документи щодо надання  статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.