→ Положення про сектор з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей

Posted in Служба у справах дітей

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

                                                                                                     наказом  начальника

 

                                                                                                        служби у справах дітей

 

                                                                                                     від  28.12.2016  № 54

 

 

 

                                                                                                      ПОЛОЖЕННЯ

 

про сектор з питань опіки, піклування та усиновлення

 

служби у справах дітей Нікольської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

  1. Сектор з питань опіки, піклування та усиновлення дітей є структурним підрозділом служби у справах дітей  Нікольської районної  державної адміністрації.
  2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами  Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами  Мінсім’ямолодьспорту,  наказами начальника служби у справах дітей райдержадміністрації;

 

3.       Основними завданнями сектору є:

 

3.1 Реалізація на території Нікольського району державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; розроблення і здійснення разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо прав, свобод і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

3.2. Забезпечення  додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

 

3.3. Ведення державної статистики щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, усиновлених дітей, та  дітей влаштованих до  дитячих будинків  сімейного типу,  прийомних сімей;

 

3.4. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих  до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

 

 3.5. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям практичної та методичної допомоги, консультацій з питань  соціального  захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

            3.6. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,   піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

 

            3.7. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація   дослідження стану соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування.

 

           4. Сектор   відповідно до покладених на нього завдань:

 

         4.1. Організовує розроблення  і здійснення на території Нікольського  району  заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку;

 

         4.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну  та консультаційну допомогу, у вирішенні  питань щодо  соціального  захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

    4.3. Сприяє оформленню документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

 

        4.4. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

 

        4.5. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей,            

 

  позбавлених батьківського піклування у  сім’ях  опікунів, піклувальників, дитячих        

 

  будинках сімейного типу, прийомних сім’ях ;

 

        4.6. Веде первинний та територіальний облік дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

        4.7. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам - 

 

вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку     служби;

 

       4.8. Готує акт обстеження житлово-побутових умов проживання  потенційних усиновлювачів;

 

       4.9. Проводить перевірку  умов  проживання і виховання дітей у сім’ях  опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком  (раз на рік під час громадського огляду);

 

      4.10. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей  в прийомних сім’ях та  дитячих будинках сімейного типу;

 

      4.11. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

 

      4.12. Розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 

      4.13. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до  компетенції сектору через засоби  масової інформації;

 

       5. Сектор має право:

 

      5.1. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної  державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування,         підприємств, установ  та організацій усіх форм власності інформацію, документи  та інші матеріали, що належать до його компетенції;

 

      5.2.  Звертатися до місцевих органів виконавчої  влади, органів місцевого                   самоврядування, підприємств,  установ та організацій усіх форм  власності у  разі порушення прав та інтересів дітей;

 

      5.3. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування на усиновлення;

 

      5.4. Вести банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

      5.5. Вести справи з усиновлення дітей та справи дітей влаштованих до прийомних сімей та будинків сімейного типу;

 

      5.6. Перевіряти в органах опіки та піклування  селищної та  сільських рад стан роботи із соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчальних закладах стан виховної роботи з дітьми-сиротами та  дітьми, позбавленими батьківського піклування;

 

      5.7. Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах;

 

      5.8. Запрошувати для співбесіди  опікунів, піклувальників, прийомних батьків та  батьків вихователів  з метою з’ясування причин та умов, які призвели до  порушення  прав дітей, і вжиття заходів до усунення таких причин;

 

      5.9. Проводити особистий прийом дітей, а також їх прийомних батьків, опікунів чи  піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до його   компетенції;

 

      5.10. Відвідувати дітей які перебувають під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях та  перебувають на обліку служби, за місцем їх проживання, навчання і роботи;

 

      5.11. Вживати заходів для соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  

 

 батьківського піклування;

 

      5.12. Виконувати функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,  піклування до  дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей; 

 

      6.  Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду та звільняється з   посади начальником служби у справах дітей;

 

      7.  Штатна чисельність сектору складається із двох осіб (завідувача сектору та

 

     провідного  спеціаліста).

 

 

 

  

 

Начальник служби                                                                                                О.Л.Внукова