Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Posted in Відділ Держреєстрації

Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно проводиться державною мовою.

Зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносяться у разі зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик, виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), за заявою власника чи іншого правонабувача.

Зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносяться у випадку прийняття рішення Міністерством юстиції України, його територіальними органами за результатами розгляду скарги в порядку статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/ виправлення помилки, допущеної державним реєстратором.

У разі якщо помилка в реєстрі впливає на права третіх осіб, зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносяться на підставі відповідного рішення суду.

Подання та отримання документів за заявою про внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюються відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.

За внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється адміністративний збір, який складає 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі складає 0,025 розміру мінімальної заробітної плати, за надання інформації в електронній формі – 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати.