ЗВЕДЕННЯ ПЛАНІВ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ УСТАНОВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТЕЙ ТА МІСТА КИЄВА НА 2019 РІК

Posted in Відділ культури і туризму

           
ЗВЕДЕННЯ ПЛАНІВ
 ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ  
УСТАНОВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
ОБЛАСТЕЙ ТА МІСТА КИЄВА  НА 2019 РІК
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Код рядка  Назва   функцій   та   відповідних   показників Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Категорія Показники по ланці бюджету
на початок року на кінець року середньорічна 
1 2 3 4 5 6 7
29931 Бібліотеки     4030   X X X
29940 Установи- всього, од                                                            4030 100 1 1 X
29950 з них: центральні бібліотеки ЦБС 4030 101 1 1 Х
29960 бібліотеки, що не ввійшли в ЦБС 4030 102 0 0 Х
29970 в тому числі по підпорядкуванню: обласні 4030 030 0 0 Х
29980 міст обласного підпорядкування 4030 031 0 0 Х
29990 районів 4030 032 0 0 X
30000 міст районного підпорядкування 4030 033 0 0 X
30010 селищні 4030 034 1 1 X
30020 сільські 4030 035 13 13 X
30021 об'єднаних територіальних громад 4030 036 0 0 X
30030 Штатні одиниці - всього 4030 400 23,75 23,75 23,75
30040 в тому числі:
- керівних працівників
4030 407 2 2 2
30050 - спеціалістів 4030 413 19,75 19,75 19,75
30060 - обслуговуючого та технічного персоналу 4030 414 0 0 0
30070 - робітників  4030 415 2 2 2
30160 Доходи - всього, грн. 4030 670 Х X 300
30170 в тому числі: від платних послуг 4030 672 Х X 300
30180 інші доходи 4030 679 Х X 0
31070 Бібліотечний фонд - тис.примірників 4030 171 147742 137900 X
31080 теж - грн. 4030 81 808791 889591 X
31090 в тому числі: книги - грн. 4030 82 808791 889591 X
31100 Число читачів - тис. чол. 4030 441 X X 11387
31110 Кількість книговидач - тис. екземплярів 4030 070 X X 242186
31120 Поповнення бібліотечного фонду - тис. примірників 4030 071 X X 1804
31130 теж - грн. 4030 83 X X 84839
31140 в тому числі: книги - грн. 4030 84 X X 84839
31150 Списання бібліотечного фонду - тис. примірників 4030 072 X X 11646
31160 теж - грн. 4030 90 X X 4039
31170 в тому числі: книги - грн. 4030 91 X X 4039
31179 Музеї  і  виставки   4040   X X X
31180 Установи, од 4040 100 2 2 X
31190 в тому числі музеї, які мають статус національних 4040 104 0 0 Х
31200 в тому числі по підпорядкуванню:
обласні
4040 130 0 0 X
31210 міст обласного підпорядкування                                                         4040 131 0 0 X
31220 районні 4040 132 0 0 X
31230 міст районного  підпорядкування                                                        4040 33 0 0 X
31240 селищні                                                     4040 34 1 1 X
31250 сільські 4040 35 1 1 X
31251 об'єднаних територіальних громад 4040 36 0 0 0
31260 Штатні одиниці - всього 4040 400 13,5 13,5 13,5
31270 у тому числі:
- керівних працівників
4040 407 2 2 2
31280 - спеціалістів 4040 413 9,5 9,5 9,5
31290 - обслуговуючого та технічного персоналу 4040 414 0 0 0
31300 - робітників 4040 415 2 2 2
31390 Доходи - всього, грн. 4040 670 X Х 1000
31400 у тому числі:
- від вхідної плати
4040 674 X X 1000
31410 - інші доходи 4040 679 X X 0
32300 Кількість експонатів - всього - тис.одиниць 4040 172 13506 13506 X
32310 в тому числі:   експонувалось  у    звітному періоді - тис.одиниць 4040 173 2241 2241 X
32320 теж  у% до основного музейного фонду 4040 242 16,6 16,6 X
32330 Кількість відвідувачів-всього,од. 4040 188 Х X 14620
32340 в тому числі: по реалізованих квитках,од. 4040 671 Х X 333
32350 Середня ціна одного квитка, грн.  4040 680 Х X 3
33159 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу     4060   X X X
33160 Установи, од. 4060 100 15 15 X
33170 в тому числі: палаци 4060 093 0 0 X
33180 в тому числі по підпорядкуванню: обласні 4060 030 0 0 Х
33190 міст обласного підпорядкування 4060 031 0 0 Х
33200 районів 4060 032 0 0 Х
33210 міст районного підпорядкування 4060 033 0 0 Х
33220 селищні 4060 034 1 1 Х
33230 сільські 4060 035 14 14 Х
33231 об'єднаних територіальних громад 4060 036 0 0 Х
33240 будинки культури 4060 096 8 8 X
33250 в тому числі по підпорядкуванню: обласні 4060 030 0 0 Х
33260 міст обласного підпорядкування 4060 031 0 0 Х
33270 районів 4060 032 0 0 Х
33280 міст районного підпорядкування 4060 033 0 0 Х
33290 селищні 4060 034 0 0 Х
33300 сільські 4060 035 8 8 Х
33301 об'єднаних територіальних громад 4060 036 0 0 Х
33310 клуби 4060 098 5 5 Х
33320 в тому числі по підпорядкуванню: обласні 4060 030 0 0 Х
33330 міст обласного підпорядкування 4060 031 0 0 Х
33340 районів 4060 032 0 0 Х
33350 міст районного підпорядкування 4060 033 0 0 Х
33360 селищні 4060 034 0 0 Х
33370 сільські 4060 035 5 5 Х
33371 об'єднаних територіальних громад 4060 036 0 0  
33380 центри культури і дозвілля 4060 099 2 2 X
33390 художні аматорські колективи,які носять звання "народний" 4060 085 10 10 X
33400 Гуртки 4060 086 21 21 X
33410 Штатні одиниці - всього, од. 4060 400 59 59 59
33420 керівних працівників - всього 4060 407 12,5 12,5 12,5
33430  -  спеціалістів - всього 4060 413 26,75 26,75 26,75
33440 обслуговуючого та технічного персоналу - всього 4060 414 0 0 0
33450 робітників - всього 4060 415 19,75 19,75 19,75
33540 Доходи - всього, грн. 4060 670 Х X 3000
33550 у тому числі -від вхідної плати 4060 674 Х X 1500
33560 від платних послуг 4060 672 Х X 1500
33570 інші доходи 4060 679 Х X 0
34370 Кількість відвідувачів,од.  4060 442 Х X 188159
34380 в тому числі: по реалізованих квитках,од. 4060 671 Х X 300
34390 Середня ціна одного квитка 4060 680 Х X 5
34399 Школи естетичного виховання дітей  1100   Х Х X
34400 Установи, од. 1100 100 1 1 X
34410 Класи, од. 1100 150 17 17 17
34420 Учні, од. 1100 200 130 130 130
34430 Число педставок на клас 1100 390 1,4 1,4 1,4
34440 Штатні одиниці - всього, од. 1100 400 35 35 35
34450 керівних працівників  1100 407 2 2 2
34460  педагогічного персоналу 1100 460 24 24 24
34470 спеціалістів 1100 413 1 1 1
34480 обслуговуючого та технічного персоналу 1100 414 0 0 0
34490 робітників  1100 415 8 8 8
34500 Штатні одиниці за рахунок бюджету - всього, од. 1100 443 0 0 0
34510 керівних працівників  1100 444 0 0 0
34520  педагогічного персоналу 1100 445 0 0 0
34530 спеціалістів 1100 446 0 0 0
34540 обслуговуючого та технічного персоналу 1100 447 0 0 0
34550 робітників  1100 448 0 0 0
34560 Штатні одиниці за рахунок плати за навчання - всього, од. 1100 453 0 0 0
34570 керівних працівників  1100 454 0 0 0
34580  педагогічного персоналу 1100 455 0 0 0
34590 спеціалістів 1100 456 0 0 0
34600 обслуговуючого та технічного персоналу 1100 457 0 0 0
34610 робітників  1100 458 0 0 0
34920 Доходи - всього, грн. 1100 670 Х Х 40000
34930 в тому числі: від плати за навчання  1100 676 Х Х 40000
34940 інші доходи 1100 679 Х Х 0
37820 Кiлькiсть учнiв, якi звiльняються вiд плати за навчання, од. 1100 215 Х Х 35
39160     Централізовані бухгалтерії                                                         Організації - всього, од. 4081 1048 1 1 1
39170 Штатні одиниці - всього, од. 4081 1049 5 5 5
39180 керівних працівників  4081 1050 0 0 0
39190 спеціалістів 4081 1051 5 5 5
39200 обслуговуючого та технічного персоналу 4081 1051 0 0 0
39210 робітників  4081 1052 0 0 0
             
             
  Головний бухгалтер       Є.А.Беспалько