Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Posted in Відділ культури, молоді та спорту

 

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від  30.06.2016 № 194

          смт Нікольське

 

 

 

 

                                                           

 

Про затвердження  ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Відповідно до статей 5,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 30.04.2013 №232 «Про затвердження Положення про управління у справах сім’ї, та молоді Донецької обласної державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 20.09.2013 №695 «Про затвердження Положення про управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облпсної державної адміністрації» розпорядження голови Володарської райдержадміністрації від 22.01.2013р. №15 «Про структуру райдержадміністрації»

  1. Затвердити Положення  про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 09.10.2013року №301 “Про затвердження  Положення про відділ у справах сімї, молоді та спорту  районної державної адміністрації”.
  3. Контроль за виконання розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.М.Павлішина.

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                 В.В. Завгородній                                                                             

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від ____________ №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах сім’ї, молоді та  спорту райдержадміністрації

 

1. ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НІКОЛЬСЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (далі Відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється відповідно головою райдержадміністрації та  підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, Управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації та Управлінню з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації є правонаступником відділу Володарської районної державної адміністрації

    Повне найменування відділу: ВІДДІЛ У СПАРВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

    Скорочене  найменування:  ВІДДІЛ  У  СПРАВАХ  СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РДА. 

 

2. Відділ підпорядковано голові райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації та Управлінню з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Міністерству соціальної політики України (далі -  Мінсоцполітики) та Міністерству молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорту).    

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами начальника Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, начальника Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, рішеннями районної ради, а також цим положенням.

 

4. Відділ забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

5. Основними завданнями Відділу є забезпечення реалізації на території району державної соціальної політики  у сфері:

 

визначення пріоритетів соціального розвитку, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

соціальна підтримка населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей;

виконання  програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинок дітей, протидії торгівлі людьми;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей і молоді, фізичної культури і спорту;

забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

 

6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту, наказів Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації та Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацію;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

3) здійснює державний контроль за дотримання підприємствами, установами та організаціями правил та норм у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан і тенденції соціального та культурного розвитку в межах області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання коштів районного, обласного та державного бюджетів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо районного розвитку;
9) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту сім’ї,  дітей, молоді;
10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;
12) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
14) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 
16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районних рад;
17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;
18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
19) координує діяльність центру соціальних  служб  для сім’ї,  дітей  і  молоді,  визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;
20) надає  в  межах  своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та   організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, видає посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дітей багатодітної сім’ї, узагальнює відомості щодо багатодітних сімей;
21) здійснює повноваження, делеговані районній державній адміністрації районною радою;
22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
24) забезпечує захист персональних даних;
25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, райдержадміністрації, Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації та Управління з питань фізичної культур та спорту облдержадміністрації;
26) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  сім’ї,  дітей  і молоді;
27) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
28) забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
29) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей і молоді, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
30) здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
31) удосконалює в межах своїх  повноважень  систему  пошуку  і відбору  талановитих  та  обдарованих  дітей  і молоді,  сприяє їх підтримці;
32) організовує  та  бере  участь  у   проведенні   конкурсів,  турнірів, фестивалів творчості, конференцій,  форумів,  інших заходів,  спрямованих на  підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;
33) сприяє в межах своїх повноважень працевлаштуванню та  зайнятості  молоді,  розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
34) координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми,    вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для  осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу, надає довідки про статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
35) розробляє та здійснює  заходи, спрямовані на пропагування  сімейних цінностей,  підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
36) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення  заходів, спрямованих на розв’язання соціальних  проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом; 
37) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить   інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
38) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи  з питань  сім’ї,  дітей  і  молоді,  проводить з цією метою  методичні  і  науково-практичні  семінари, конференції та інші заходи;
39) здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
40) забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту на території Володарського району;
41) здійснює у межах повноважень контроль за дотриманням актів законодавства з питань фізичної культури та спорту;

42) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти;

43) організовує розвиток фізичної культури та спорту в регіоні;

44) забезпечує відповідно до компетенції підготовку і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

45) сприяє громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

46) аналізує стан фізичної культури та спорту в районі, приймає участь у розробленні цільових програм розвитку сфери, а також здійснює організацію і контроль за виконанням цих програм;

47) організовує проведення таких заходів, як спартакіади, турніри тощо, спрямованих на підвищення фізичного рівня дітей і молоді;

48) готує пропозиції до проектів державних цільових, обласних та районних програм розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

49) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища розвитку фізичної культури та спорту в районі;

50) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Відділу, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту;

51) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи, а також розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

52) здійснює в межах повноважень контроль за діяльністю районної дитячо-юнацької спортивної школи;

53) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

54) затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

55) координує діяльність центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

56) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

57) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

58) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України;

59) вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

60) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту;

61) взаємодіє з місцевими осередками громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

62) сприяє громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцнює їх матеріально-технічні бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

63) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери Відділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

64) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

65) здійснює в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

66) сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

            67) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

68) надає адміністративні послуги;

69) проводить серед населення інформаційно-пропагандистську роботу, зокрема через друковані засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Відділу;

70) здійснює інші передбачені законом повноваження .  

 

7. Відділ для здійснення визначених повноважень та виконання покладених завдань має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної  культури та спорту;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати  спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку фізичної культури та спорту в районі;

 

8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з начальниками Управління у справах сім’ї та молоді та Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

 

10. Начальник Відділу:

 

здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню в відділі належних умов праці;

подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів щодо удосконалення організації та проведення ефективності роботи Відділу;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії райдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, які належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з Управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації та Управлінням з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови райдержадміністрації;

подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Відділу;

здійснює добір кадрів та у встановленому законодавством порядку призначає на посаду за звільняє з посади працівників Відділу;

організовує роботу з підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в  управлінні юстиції.

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника Відділу, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника Відділу.

Накази відділу структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої держадміністрації.

12. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.

 

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників визначає голова  райдержадміністрації у межах виділених коштів.

Кошторис і штатний розпис Відділу затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням

 

13. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.   

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                            А.Л.Плахотная

 

Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської районної державної адміністрації розроблено відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

Начальник відділу                                                                                                  О.В. Кубарєв