Перелік документів, які необхідно надати для відшкодування витрат на навчання особи з інвалідністю

Posted in Районний центр зайнятості

Перелік документів, які необхідно надати для відшкодування витрат на

навчання особи з інвалідністю

 

 1.  Заява про надання фінансової допомоги.
 2. Копія паспорта.
 3. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник фізична особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
 5. Копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності.
 6. Копія індивідуальної програми реабілітації інваліда (обов’язково потрібні рекомендації МСЕК щодо навчання, та праці).
 7. Копія пенсійного посвідчення.
 8. Копія документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту.
 9. Копія трудової книжки.
 10. Картка індивідуальної профконсультації клієнта.
 11. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, затверджену наказом Мінпраці от 22.07.2003р. № 204, зареєстрованим в Мін’юсті 13.08.2003р. за № 709/8030.
 12. Копія сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);
 13. Копія наказу про зарахування.
 14. Витяг з відомості вступного тестування.
 15. Документи про результати вступних іспитів до навчального закладу.
 16. Повідомлення навчального закладу,що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду.
 17. Ліцензія про надання освітніх послуг навчальними закладами,що надається міністерством освіти і науки України.
 18. Калькуляція вартості навчання студента.
 19. Договір на навчання інваліда.

Фінансова допомога надається один раз для здобуття інвалідом одного освітньо кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта,базова вища освіта та повна вища освіта) або для перекваліфікації.

Отримання інвалідом за результатами навчання в межах одного освітньо кваліфікаційного рівня диплома з середньою оцінкою не менше «4» та наявність рекомендації навчального закладу щодо його подальшого навчання може бути підставою для прийняття відділенням Фонду рішення про продовження виділення коштів на його навчання для здобуття ним освіти наступного освітнього рівня.

Поштова адреса: Маріуполь 87515, вул. Архітектора Нільсена, 6.42.

Тел.(095) 440 16 41; Яковенко Н.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ ТА ГРОМАДЯН З ІНВАЛІДНІСТЮ!
Механізми заохочення роботодавців
до створення робочих місць для людей з інвалідністю

Назва; державної допомоги

Призначення

Отримувач

Розмір допомоги

Безвідсоткова цільова позика (Строк повернення до 3-х років) Постанова КМУ №70 від 31.01.2007р.

Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Робоче місце не може бути скорочено протягом 3-х років з дати завершення виконання умов договору про надання позики.

Роботодавці

(підприємства, установи, організації, фізичні особи), які виконали норматив

працевлаштування Інвалідів (сплатили адміністративно - господарську санкцію)

Визначає відділення Фонду, на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань. Обов’язкова наявність ліквідної застави Строк повернення до 3-х років

Поворотна та

безповоротна

фінансова допомога

Для підприємств

заснованих

громадськими

організаціями

інвалідів Постанова КМУ №70 від 31.01.2007р;

Технічне:оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів; Створення на робочому місці. інваліда належних санітарно - гігієнічних, виробничих та технічних умов; Технічне переоснащення виробництва  з метою створення; додаткових робочих місць. Робоче місце не може бути

скорочено протягом 3-х років здати завершення виконання: умов договору про надання допомоги.

Роботодавці, які виконали норматив працевлаштування інвалідів та у році звернення не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній, основі за аналогічним напрямком використання коштів

Визначає, відділення Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко - економічних обґрунтувань.

Дотація на покриття витрат роботодавця на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів. Постанова КМУ №1836 від 27.12.2006р.

Створення додаткових (або пристосування існуючих) спеціальних робочих місць для працевлаштування Інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості. Трудовий договір з інвалідом не може бути розірвано з ініціативи роботодавця протягом 2-х років з дня працевлаштування

Роботодавці, які зареєстровані у відділенні Фонду, виконали норматив працевлаштування інвалідів (сплатили адміністративно - господарську санкцію), не скорочували протягом останнього року кількість працюючих інвалідів більше ніж на 10%

Розмір дотації не більше 40 мінімальних зарплат (на пристосування основного і додаткового устаткування)

не більше 100 мінімальних зарплат (створення нового робочого місця)

Компенсація фактичних витрат єдиного внеску

на загальнообов'язкове

державне соціальне

страхування Постанова

КМУ від 15.04.201Зр-

№347)

Стимулювання працевлаштування громадян з інвалідністю, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

Роботодавці, які працевлаштували на нове робоче місце інваліда, якому надано статус безробітного, і якому не призначається допомога по безробіттю, за направленням центру зайнятості строком не менше:Ніж на 2 роки

У розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкова державне соціальне страхування, за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, протягом одного року з дня працевлаштування особи