Нікольська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Posted in Управління ветеринарної медицини

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                     наказом начальника Головного управління

                                                                     Держпродспоживслужби

                                                                     в Донецькій області

                                                                     03 серпня 2017 року № 146

 

                                      ПОЛОЖЕННЯ

                    про Нікольську районну державну

                     лікарню ветеринарної медицини

 

       1. Нікольська районна державна лікарня ветеринарної медицини, скорочена назва Нікольська РДЛВМ (далі - Лікарня) відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" є державною установою ветеринарної медицини, підпорядковуються Головному управлінню Держпродспоживслужби в Донецькій області (далі - Головне управління) і належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба).

2. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, Головного управління та цим Положенням.

3. До складу Лікарні входять структурні підрозділи у формі відділів: відділ з незаразних хвороб та неплідності у тварин, протиепізоотичний відділ, а також дільничні лікарні, пункти ветеринарної медицини.

4. Основними завданнями Лікарні є:

1) охорона території району від занесення з території інших держав, областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі адміністративної території або карантинної зони;

2) ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території;

3) реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних та санітарних вимог, установлених законодавством;

4) профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин і їх лікування;

5) захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

6) організація проведення ідентифікації та реєстрації тварин;

7) сприяння:

постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

впровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини.

5. Лікарня відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та здійснює профілактичні, діагностичні, лікувальні заходи;

2) здійснює заходи для проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації та фумігації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тощо, а також щодо засобів, що використовуються для їх транспортування;

3) здійснює протиепізоотичні, ветеринарно-санітарні та санітарні заходи в разі виникнення інфекційних хвороб;

4) аналізує причини виникнення хвороб та недуг тварин та їх загибелі, розробляє рекомендації щодо профілактики та лікування;

5) організовує спільно із органами та закладами охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, роботу із захисту населення від зоонозів та своєчасний обмін інформацією про хвороби тварин;

6) бере участь у розслідуванні випадків виникнення та поширення інфекційних, у тому числі спільних для людей і тварин, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

7) отримує інформацію, необхідну для встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин та оцінки безпечності харчових продуктів тваринного походження;

8) організовує:

проведення лабораторно-діагностичних досліджень з метою профілактики та діагностики хвороб тварин;

визначення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів тваринного (а на ринках і рослинного) походження, а також кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, преміксів, готових кормів, ґрунту, води питної та води для тварин;

проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості насіння і садивного матеріалу та інших досліджень шляхом виконання повного комплексу досліджень;

9) здійснює ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб;

10) здійснює аналіз та веде облік хворих і загиблих тварин;

11) бере участь у межах своєї компетенції у проведенні атестації робочих місць, спеціалістів ветеринарної медицини;

12) видає органам страхування висновки щодо причин захворювання, вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

13) сприяє упровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини;

14) видає ветеринарні документи;

15) проводить заходи щодо профілактики і ліквідації хвороб тварин (крім випадків, передбачених у статті 98 Закону України "Про ветеринарну медицину"), лікування тварин, які страждають на хвороби та недуги, лабораторні дослідження, ветеринарно-санітарну експертизу товарів;

16) веде облік проведеної роботи та подає звіти Головному управлінню в установленому порядку;

17) бере участь у проведенні ідентифікації і реєстрації тварин та здійснює аналіз стану їх проведення та надає пропозиції Головному управлінню про вжиття необхідних заходів;

18) надає ветеринарні та інші послуги суб’єктам господарювання відповідно до законодавства;

19) здійснює діяльність з придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

20) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань, відповідно до законодавства. 

При Нікольській РДЛВМ функціонує ветеринарна клініка по лікуванню дрібних тварин, яка обслуговує приватний сектор як смт. Нікольське, так села району. Клініка оснащена необхідним сучасним обладнанням, інструментами, медикаментами, відповідає ветеринарно-санітарним вимогам. Клініка здійснює широкий спектр послуг з діагностики, лікуванню й хірургічним втручанням на дрібних і свійських тваринах. При клініці є стаціонар для лікування дрібних тварин.

Контактний моб.телефон ветврача 067-146-74-84

      Також при районній клініці працює пункт штучного запліднення великої рогатої худоби у приватному секторі. Для надання такої послуги за пунктом закріплений автомобіль.

Контактний моб.телефон ветврача 050-988-73-62

      Лікувально-профілактичну роботу проводять висококваліфіковані фахівці ветеринарної медицини, які мають професійні знання і досвід роботи.