→ Доступ до публічної інформації

Posted in Відділ Держземагенства

 

             

ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВО УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА У ДОНЕЦЬКІЙОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА У ВОЛОДАРСЬКОМУ РАЙОНІДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

04 червня 2013 р.

смт Володарське

№51

 

Про організацію виконання

Закону України «Про доступ

до публічної інформації»

 

З метою встановлення єдиного порядку опрацювання запитів на публічну інформацію, забезпечення прозорості та відкритості в діяльності Відділу, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», враховуючи наказ Держземагентства України від 25.10.2012 № 525 «Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію», керуючись Положенням про Відділ Держземагентства у Володарському районі Донецької області, затвердженим наказом Держземагентства України від 05.09.2012 № 418,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) Відділ є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації своїх повноважень і виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні Відділу.

2. Відділ не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації:

2.1. Інших державних органів влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій.

2.2. Яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

3. Затвердити Порядок складання, подання, реєстрації та розгляду запитів на публічну інформацію в Відділі, що додається.

4. Визначити:

4.1. Номер телефону (факсу) для отримання усних та письмових запитів на інформацію (06246) 2-12-88.

4.2. Адрес електронної пошти для отримання запитів на інформацію :volodarske Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

4.3. Кабінет №34 Відділу (смт Володарське, вул. Леніна, 128) як спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, та їх копіями.

4.4. Головного спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби Тораман Галину Миколаївну відповідальною за реєстрацію запитів на публічну інформацію, ведення системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні Відділу, та запитів на публічну інформацію.

5. Завідувачам структурних підрозділів Відділу відповідно до компетенції надавати головному спеціалісту з питань кадрової роботи та державної служби (Тораман) інформацію, зазначену в статті 15 Закону, та проекти рішень, що підлягають обговоренню, у встановлені терміни.

6. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи та державної служби Тораман Г.М., забезпечити систематичне оприлюднення на інформаційному стенді у приміщенні відділу інформації, передбаченої Законом.

7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Відділу Держкомзему у Володарському районі Донецької області від 02.06.2011 № 30 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», від 23.12.2011 № 71 «Про внесення змін та доповнень до наказу відділу від 02.06.2011 № 30».

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. начальника відділу                                                                         Ж.П. Норка

 

Додаток до наказу

Відділу Держземагентства

у Володарському районі

Донецької області

04.06.2013____№_51__

 

 

Порядок складання, подання, реєстрації та розгляду

запитів на публічну інформацію

в Відділі Держземагентства у Володарському районі Донецької області

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання, реєстрації та розгляду запитів на публічну інформацію в Відділі (далі – Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію (далі – Запит на інформацію), що отримані Відділом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до Відділу надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1.3. Запити на інформацію можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

 

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення встановленої форми письмового запиту на публічну інформацію (Додаток 1 до Порядку) або в довільній формі та має містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на інформацію (Додаток 2 до Порядку) обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

 

 

3.Реєстрація запитів на інформацію

3.1. Для ведення системи обліку використовується журнальна форма реєстрації запитів на публічну (Додаток 3 до Порядку).

3.2. Всі запити на інформацію, що надходять до Відділу, незалежно від форми, централізовано приймаються та реєструються в реєстраційному журналі обліку запитів на публічну інформацію головним спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби відділу.

3.3. Реєстрація запитів на інформацію здійснюється шляхом проставлення на них реєстраційного індексу та внесення до реєстраційного журналу обліку. Усні запити на інформацію, в тому числі отримані по телефону - шляхом занесення їх до реєстраційно - контрольної картки з подальшим внесенням до журналу обліку.

3.4. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби  (далі – Головний спеціаліст) забезпечує ведення журнальної форми обліку документів, що містять публічну інформацію, та знаходяться у володінні Відділу, та запитів на публічну інформацію.

3.5. Запити реєструються в день надходження або у наступний за ним робочий день (у разі надходження запиту у неробочий час).

3.6. Не реєструються запити довідкового характеру, отримані в усній формі, якщо відповідь надана негайно.

3.7. Не підлягає реєстрації у Відділі як запит на публічну інформацію кореспонденція, в якій є посилання на Закон України «Про доступ до публічної інформації», але за змістом кореспонденція не містить ознаки запиту. Після ознайомлення з вищезазначеною кореспонденцією Відділ здійснює її реєстрацію в загальному порядку для подальшої передачі безпосередньому виконавцю за напрямком порушеного питання з обов’язковим інформуванням запитувача щодо подальшого порядку розгляду його кореспонденції.

 

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Після реєстрації, Головний спеціаліст передає запит керівництву Відділу для його розгляду та визначення відповідного структурного підрозділу, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, для подальшого опрацювання.

4.2. Після визначення відповідальної особи за надання відповіді на запит, Головний спеціаліст фіксує у журналі реєстрації даних виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін його виконання та передає запит на виконання.

4.3. У разі, якщо запитувана інформація знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів Відділу, керівництвом Відділу визначається особа, відповідальна за узагальнення та надання відповіді на запит.

4.4. Відповідь безпосередньо запитувачу надається структурним підрозділом Відділу, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

4.5. Відповідь на запит готується відповідальною особою визначеною керівництвом Відділу, за підписом начальника або заступника начальника Відділу згідно з розподілом обов’язків та виготовляється у трьох екземплярах. Другий екземпляр відповіді на запит в обов’язковому порядку надається Головному спеціалісту.

4.6. Відповідь на запит підлягає обов’язковій реєстрації у Відділі.

4.7. Відповідь на запит надається запитувачу у формі, зазначеній в запиті. Якщо запитувач не зазначив форму отримання відповіді на запит, відповідь надається на поштову адресу або адресу електронної пошти.

4.8. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина або юридичної особи, зазначена кореспонденція розглядається в наступному порядку:

- в частині, яка має ознаки запиту на інформацію, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та діючого Порядку, розглядається визначеною відповідальною особою;

- в частині, яка має ознаки звернення громадянина, відповідно до порядку, встановленого Законом України «Про звернення громадян». Копія запиту передається до структурного підрозділу Відділу згідно з розподілом за напрямом порушеного заявником питання в день реєстрації для подальшого опрацювання;

- в частині, яка має ознаки звернення юридичної особи, відповідно до Інструкції з діловодства в Відділі Держземагентства у Володарському районі Донецької області. Копія запиту передається до структурного підрозділу Відділу згідно з розподілом за напрямом порушеного заявником питання в день реєстрації для подальшого опрацювання.

 
5. Плата за надання інформації

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (Додаток 4 до Порядку).

5.3. Повідомлення, із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат, затвердженого Кабінетом Міністрів України (Додаток 5 до Порядку), необхідно направити запитувачу протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту. Надання інформації здійснюється протягом двох робочих днів після підтвердження оплати суми фактичних витрат.

 
6. Строки розгляду запитів на інформацію

6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації,  потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або підлягає оплаті, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.5. Термін розгляду запиту на інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем за погодженням з керівництвом Відділу, з обов’язковим повідомленням запитувача та Головного спеціаліста.

 
7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Відділ має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію в разі, якщо:

- не володіє і не зобов'язане відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

- особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

7.2. Рішення про відмову в задоволенні запиту приймає керівництво Відділу.

7.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі і має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

 
8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки з причини настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

 

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

 У разі, якщо Відділ не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо, хто володіє такою інформацією, Відділ зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

 

 

Головний спеціаліст з питань

кадрової роботи та державної служби                                        Г.М. Тораман

 

 

 

                                                                                    

 Додаток 1

          до Порядку

(пункт 2.1)

 

 

Форма письмового запиту на публічну інформацію

 

Розпорядник     

інформації        Відділ Держземагентства у Володарському районі Донецької області

 

 

Запитувач         ______________________________________________________________________________

інформації           (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб, найменування юридичної особи із зазначенням

 

                         _____________________________________________________________________________

                                   прізвища, ім’я, по батькові представника юридичної особи)

поштова адреса

або адреса електронної

 пошти               _____________________________________________________________________________

 

                         _____________________________________________________________________________

 

контактний телефон  _________________________________________________________________________

 

 

Запит на інформацію

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

 

___________________________________________________________________________________________                                                                   (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

(заповніть обрану категорію)

 

Поштою         _________________________________________________________________________________

                                        (індекс, область, місце (селище), вулиця (провулок), будинок, квартира)

                        _________________________________________________________________________________

 

Електронною _________________________________________________________________________________

поштою

 

За телефоном __________________________________

 

Факсом           __________________________________

 

 

 

 

«___»___________ 2013р.                                                                               _____________   

                (дата)                                                                                                                                               (підпис)

 

 

Додаток 2

до Порядку

(пункт 2.2)

 

 

Реєстраційно-контрольна

КАРТКА УСНОГО ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Лицьовий бік

 

Прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, найменування юридичної особи із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові представника юридичної особи

 

 

 

 

 

Адреса

 

індекс 

місто

 

вул.

пров.

буд. 

кв.

Телефон

 

Ел.адреса

 

Дата та час

надходження

 

Індекс документа

Короткий зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюція

 

Термін виконання

 

Відповідь надати

поштою, телефоном, ел.поштою, в усній формі

 

 

 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали

підпис працівника, що прийняв запит

 

 

 

 

Зворотній бік

 

Дата передачі на виконання

Кому направлено документ

Розписка про одержання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про виконання

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

(пункт 3.1)

 

Реєстраційний журнал

обліку запитів на публічну інформацію

 

з/п

Дата отриман

ня

ПІБ або

найменування запитувача

Адреса запитувача для

листування, електронна пошта

Запитувана публічна інформація, документ

Суть відповіді (в разі відмови, в т.ч. часткової - коротке обґрунтування

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

(пункт 5.2)

 

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Відділом Держземагентства у Володарському районі Донецької області

 

Послуга, що надається

Витрати

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

 

Примітки:

  1. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку копій документів.
  2. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію, понад 10 сторінок, починаючи з першої сторінки.

 

 

Додаток 5

до Порядку

(пункт 5.3)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію Відділом Держземагентства у Володарському районі Донецької області

 

З метою виконання запиту, надісланого листом____________ від_____________ № _______ щодо___________________________________, просимо відшкодувати такі витрати:

 

 

Найменування

Вартість виготовлення однієї сторінки, грн

Кількість сторінок, од.

Всього до сплати, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

 

Всього до сплати __________________________________________________

                                                                      (сума словами)