Право гарантоване законом - доступ до публічної інформації

Posted in Нікольське відділення Мангуської об’єднаної державної податкової інспекції

Що таке публічна інформація? Це будь-яка інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання  податковими органами  своїх повноважень.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувачами інформації є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

До Мангуської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області за 11 місяців 2016 року надійшло 4 запити на отримання доступу до публічної інформації. Основні питання, з якими зверталися запитувачі стосувалися: відомостей про третіх осіб, документів, які знаходяться у володінні Мангуської ОДПІ; діяльності підприємств та підприємців-фізичних осіб.

Відповіді на запити були направлені відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», протягом п’яти робочих днів.

НОВОСТВОРЕНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ: КОЛИ ПОЧИНАЄ ДІЯТИ „СПРОЩЕНКА”.

Згідно з п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Відзначимо, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ст. 295 ПКУ).

Тобто зареєстрована в установленому порядку фізична особа – підприємець, яка до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подала заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, до першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася її державна реєстрація, перебуває на загальній системі оподаткування та подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, Податкову декларацію про майновий стан і доходи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування.

Податковий календар на 1 грудня 2016

 

1 грудня, четвер, останній день сплати:

 - рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень 2016 року;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2016 року;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за жовтень 2016 року;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень 2016 року.