Порядок прийому громадян

Posted in Порядок прийому громадян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

 

райдержадміністрації

 

_____________№_______

 

 

 

ПОРЯДОК

 

організації проведення особистих, спільних, виїзних прийомів

 

громадян та телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія»

 

з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації

 

 

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок розроблено у відповідності до законів України «Про звернення громадян», «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» і визначає основні вимоги до організації проведення особистих спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації (далі – прийоми).

 

2. Прийоми проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації без попереднього запису, в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників антитерористичної операції проводяться першочергово.

 

3. Облік та реєстрація усних звернень осіб та громадян проводиться загальним відділом апарату райдержадміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 (із змінами) та Класифікатору звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 р. № 50 (із змінами).

 

4. Прийоми, за виключенням виїзних, здійснюються у Громадській приймальні (в окремих випадках - в кабінетах голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації) в установлені графіком прийомів дні та години.

 

5. Відповідальні працівники райдержадміністрації для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених особами або громадянами, можуть залучати до їх розгляду посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ району, а також представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі: прокуратури, юстиції, Національної поліції відповідно до чинного законодавства.

 

6. Під час проведення прийомів можуть бути присутні представники осіб та громадян, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 

7. Графіки прийомів затверджуються щорічно розпорядженням голови райдержадміністрації. Контроль за їх дотриманням здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

8. Населення району систематично інформується про порядок, графіки, підсумки прийомів в районній газеті «Заря Приазовья», на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації, а також шляхом наочного розміщення на стендах.

 

9. У разі, якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

 

                                                             ІІ. Порядок організації проведення особистих прийомів громадян

 

в райдержадміністрації

 

 

 

1.  Прийом  громадян  здійснюється в установлені графіком дні з 8.00 до 12.00, крім вихідних та святкових днів.

 

 2. Вхід громадян до приймальні вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

 

 3.  Запис на особисті прийоми здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, головним спеціалістом загального відділу, на якого покладено відповідні обов’язки.

 

 4. Організацію проведення особистих прийомів керівництва райдержадміністрації, оформлення карток обліку та доручень за результатами прийомів здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки.

 

 5. Контроль за станом виконання доручень керівництва райдержадміністрації, наданих під час їх особистих прийомів, здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки. Контролює виконання наданих на прийомі головою райдержадміністрації доручень виконавцями у встановлений термін, узгоджує з виконавцями проекти інформацій і відповідей заявникам та надає їх на ознайомлення та підпис голові райдержадміністрації за 2 дні до настання терміну виконання.

 

 

 

ІІІ. Порядок організації проведення виїзних прийомів громадян

 

керівними працівниками райдержадміністрації

 

 

 

1. Виїзні прийоми громадян здійснюються керівними працівниками  райдержадміністрації за місцем проживання громадян згідно із затвердженим графіком.

 

 2. Організацію проведення виїзних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян забезпечують керівники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств чи організацій, в яких заплановано проведення виїзного прийому.

 

 3.  Керівні працівники райдержадміністрації:

 

визначають дату проведення особистого виїзного прийому, доводять її до відома керівників органів місцевого самоврядування;

 

інформують загальний відділ апарату райдержадміністрації про кількість  громадян, що звернулись під час прийому; кількість звернень, з яких надані роз'яснення по суті порушених питань; кількість звернень, що потребують обліку та контролю за наданими керівними працівниками райдержадміністрації дорученнями.

 

4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників райдержадміністрації, наданих під час їх виїзних прийомів, здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки.

 

                                                                 ІV. Порядок проведення спільних прийомів громадян

 

керівними працівниками райдержадміністрації

 

 

 

1. Спільні прийоми громадян проводяться керівними працівниками райдержадміністрації за участю керівних працівників житлово-комунальних підприємств таструктурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ району, а також представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, національної поліції за затвердженим графіком без попереднього запису.

 

2. Запис на спільні прийоми здійснюється працівником загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки на картках обліку згідно з документами, що посвідчують особу громадянина.

 

3. Організацію проведення спільних прийомів, оформлення доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечують керівні працівники райдержадміністрації. Контроль за станом виконання доручень, наданих під час спільних прийомів, здійснює працівник загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки.

 

 

 

V. Порядок організації проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» керівними працівниками райдержадміністрації

 

 

 

1. Прямий телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» проводиться безпосередньо керівними працівниками райдержадміністрації згідно з затвердженим графіком.

 

 2. Звернення громадян, що надходять на «Пряму лінію» до керівних працівників райдержадміністрації, оформлюються ними у день надходження в журналі реєстрації у відповідності до відомостей, які громадяни повідомляють про себе, з обов’язковим зазначенням їх номерів телефонів.

 

 3. Під час проведення прямого телефонного зв’язку з населенням головою райдержадміністрації спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, відповідальний за організацію і проведення особистого прийому громадян:

 

здійснює облік телефонних звернень громадян, визначає перелік питань, готує доручення та передає їх виконавцям, згідно резолюції голови райдержадміністрації;

 

забезпечує  контроль  за  виконанням  доручень,  наданих головою райдержадміністрації при проведенні цих заходів, та наданням інформації громадянам, що звернулись, про результати розгляду їх звернень.

 

4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників райдержадміністрації, наданих під час їх телефонного спілкування з населенням «Пряма лінія» здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки.

 

  

 

Керівник апарату

 

райдержадміністрації                                                                                   А.Л. Плахотная

 

  

 

Порядок організації проведення особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, розроблений загальним відділом апарату райдержадміністрації

 

  

 

Головний спеціаліст загального

 

відділу апарату райдержадміністрації                                                   К.В. Петрова