Інформація про підсумки роботи із зверненнями громадян у Нікольському районі за 9 місяців 2019 року

Posted in 2019 рік

Інформація

про підсумки роботи

із зверненнями громадян

у Нікольському районі

за 9 місяців  2019 року

 

Протягом дев`яти місяців 2019 року діяльність райдержадміністрації спрямовувалася на налагодження системної роботи із зверненнями громадян та вживання заходів щодо розв’язання проблем, що породжують звернення, підвищення рівня виконавської дисципліни з розгляду звернень громадян та забезпечення конституційних прав громадян на звернення.

18 вересня 2019 року на засіданні колегії райдержадміністрації заслухано питання про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За результатами проведення колегій протокольні рішення надіслано для виконання всім зацікавленим структурним підрозділам. Виконкомам селищної та сільських рад рекомендовано розглянути аналогічні питання на засіданнях виконкомів. Аналітичні матеріали було опубліковано в місцевій газеті «Заря Приазовья».

Протягом дев`яти місяців 2019 року керівництвом Нікольської райдержадміністрації проведено 156 особистих, 9 спільних прийомів громадян, 55 через органи влади, 21 виїзний прийом громадян за місцем їх мешкання та 8 «Гарячі ліній» телефонного зв’язку з населенням. За наданням первинної-правової допомоги звернулося 49 осіб. На «телефон довіри» надійшло 17 звернень. Особисті прийоми громадян проведено райдержадміністрацією за затвердженим графіком.

Відповідно до затвердженого плану роботи комісії з питань розгляду звернень громадян було проведено 9 засідань, на яких розглянуто 6 звернень та 11 планових питаннь. Згідно затвердженого графіку заслухано 4 звіти сільського голови про організацію роботи із зверненнями громадян. Проведено 9 «Днів контролю», під час яких перевірено виконання доручень з 9 звернень. 

З метою виявлення фактів порушень у роботі із зверненнями громадян та надання практичної допомоги в організації цієї роботи райдержадміністрацією протягом звітного періоду проведено 9 перевірок додержання законодавства про звернення громадян у струкрурному підрозділі райдержадміністрації та сільських радах. Під час проведення перевірок у роботі із зверненнями громадян встановлено 2 порушення діловодства за зверненнями громадян.

Протягом дев`яти місяців 2019 року від мешканців Нікольського району до райдержадміністрації надійшло 237 звернень, з яких задоволено - 121, роз’яснено – 109, передано за належністю - 6. Усні звернення складають 209 (88,5%) від загальної кількості звернень. Письмових звернень надійшло 27 (11,4%).

За звітний період надійшло 5 колективних звернення,  повторних звернень не надходило.

100% звернень вирішено по суті. Незважаючи на зростання загальної кількості звернень безпосередньо до райдержадміністрації, порушення термінів надання відповідей заявникам відсутні. З метою контролю за станом виконання доручень керівництва облдержадміністрації та райдержадміністрації щотижнево на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації надається інформація про стан виконавської дисципліни щодо своєчасного розгляду звернень. Від пільгової категорії громадян надійшло 110 звернень.

Звернень громадян, з якими припинено листування на підставі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», не було.

У відповідності до вимог пункту 2 розділу 4 Указу Президента України             від 07 лютого 2008 року № 109/2008 через друковані та електронні засоби масової інформації оприлюднено 89 матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених в них питань, а саме: аналітичні довідки, інформації про підсумки прийомів керівників, графіків прийомів керівників, відомості щодо роботи зі зверненнями громадян.

Райдержадміністрація буде і надалі вживати заходи щодо безумовного виконання Закону України «Про звернення громадян» та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

 

 

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                               Н. Кунак

 

 

Узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за дев’ять місяців 2019 року в
________________Нікольській райдержадміністрації_____________
(назва райдержадміністрації, військово-цивільної адміністрації, міста обласного підпорядкування,  об’єднаної територіальної громади)
Форма 1
                  CK15                                                            
Всього звернень громадян за формою надходження у тому числі: Всього звернень громадян за ознакою надходження у тому числі: Всього звернень громадян за видами  у тому числі: Всього звернень за статтю їх авторів у тому числі: Всього звернень за суб'єктом Індивідуальне Колективне Анонімне Всього звернень за типом у тому числі:              
Надійшло поштою На особистому прийомі Через уповноважену особу Через органи влади Через засоби масової інформації Від інших органів, установ, організацій Засобами електронного зв’язку Засобами телефонного зв’язку Електронна петиція, що не набрала необхідну кількість голосів Первинне Повторне Дублетне Неодноразове Масове Пропозиція (зауваження) Заява (клопотання) Скарга Чоловіча Жіноча Телеграма Лист Усне Електронне Петиція          
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5          
236 5 156 0 54 0 0 0 21 0 236 228 0 3 0 5 236 0 234 2 236 76 160 236 231 5 0 236 0 27 209 0 0              
                                                                               
                                                                               
Всього зверень за категоріями авторів з них від: Всього звернень за соціальним станом їх авторів з них від:
Учасників війни Дітей війни Осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни Осіб з інвалідністю внаслідок війни Учасників бойових дій Ветеранів праці Ветеранів військової служби Осіб з інвалідністю внаслідок І групи Осіб з інвалідністю внаслідок ІІ групи Осіб з інвалідністю внаслідок ІІІ групи Дітей з інвалідністю Одиноких матерів Матерів-героїнь Багатодітних сімей Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Героїв України Героїв Радянського Союзу Героїв Соціалістичної Праці Дітей Інших категорій Учасників АТО Членів сім’ї загиблого учасника АТО Переселених або внутрішньо переміщених осіб Пенсіонерів Пенсіонерів з числа військовослужбовців Робітників Селян Працівників бюджетної сфери Державних службовців Військовослужбовців Підприємців Безробітних Учнів, студентів Служителів релігійних організацій Осіб, що позбавлені волі; осіб, воля яких обмежена Журнлістів Інших
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.6.1 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 8 8.1 8.1.2 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.11.1 8.12
236 0 54 0 0 1 20 0 4 4 4 4 6 0 5 0 18 0 0 0 0 78 38 0 0 236 93 0 35 32 1 1 12 1 1 0 0 0 0 60
                                                                               
Всього звернень за результатами їх розгляду з них: Всього питань порушених у зверненнях громадян у тому числі:        
Вирішено позитивно Відмовлено у задоволенні Дано роз'яснення Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 ЗУ № 393/96-ВР Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 ЗУ № 393/96-ВР Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 ЗУ № 393/96-ВР Чекати остаточної відповіді Промислової політики Аграрної політики і земельних відносин Транспорту і зв'язку Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної полтики та будівництва, підприємництва Фінансової, податкової, митної політики Соціального політики. Соціального захисту населення Праці і заробітної плати Охорони праці та промислової безпеки Охорони здоров'я Комунального господарства Житлової політики Екології та природних ресурсів Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискрімінації Сімейної та гендерної політики Молоді. Фізичної культури і спорту Культури та культурної спадщини, туризму Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації Діяльності об'єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України Діяльності центральних органів виконавчої влади Діяльності місцевих органів виконавчої влади Діяльності органів місцевого самоврядування Діяльності підприємств та установ Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою Інше        
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 ІІ 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270        
236 121 0 109 0 6 0 0 236 0 34 5 0 0 98 0 0 2 40 8 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43        
                                                                               
                                                               
                                                           
(посада керівника) (підпис) (ініціали, прізвище керівника)                                                      

 

Олена Нетреба 0508140124

 

  ДАНІ
про хід виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 за дев’ять місяців 2019 року у
_____________________________________________________________________________________________
(назва райдержадміністрації, військово-цивільної адміністрації, міста обласного підпорядкування,  об’єднаної територіальної громади)
Форма 2  
  Назва заходу Кількість заходів Кількість звернень  
   
  за графіком фактично розглянуто задоволено  
   
  1 2 3 4 5 6  
  1. Проведено особистих прийомів керівників 99 99 83 82  
  2. Проведено спільних прийомів керівників 9 9 11 8  
  3. Проведено виїзних прийомів керівників 21 21 13 9  
  4. Проведено особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги 27 27 49 0  
  5. Всього прийомів (ряд. 1+2+3+4) 156 156 156 99  
  6. Прийнято за допомогою засобів телефонного зв’язку ("Телефон довіри", "Гаряча лінія") Х Х 21 4  
  7. Проведено колегій РДА, ВЦА, засідань виконавчих органів рад з питань звернень громадян 3 3 Х Х  
  8. Всього проведено практичних та методичних заходів, у т.ч.: Х 18 Х Х  
  8.1. стажувань Х 0 Х Х  
  8.2. семінарів Х 0 Х Х  
  8.3. практикумів Х 0 Х Х  
  8.4. нарад Х 9 Х Х  
  8.5. заслухано звітів керівників про роботу із зверненнями громадян Х 9 Х Х  
  9. Проведено «Днів контролю» 9 9 9 4  
  10. Проведено засідань комісії з питань розгляду звернень громадян 9 9 5 4  
  11. Всього проведено перевірок  додержання законодавства про звернення громадян, у т.ч. в: 9 9 Х Х  
  11.1. структурних підрозділах РДА, ВЦА, виконавчих органів рад 4 4 Х Х  
  11.2. ВМР міст районного та міського підпорядкування 0 0 Х Х  
  11.3. районних адміністраціях міст 0 0 Х Х  
  11.4. сільських радах 5 5 Х Х  
  11.5. селищних радах 0 0 Х Х  
  11.6. підприємствах, організаціях, що надають послуги населенню 0 0 Х Х  
  11.7. інших установах та організаціях (виконання делегованих повноважень) 0 0 Х Х  
  12. Результати перевірок розглянуті на: Х 15 Х Х  
  12.1. колегіях РДА, ВЦА, засіданнях виконавчих органів рад Х 3 Х Х  
  12.2. засіданнях комісій з питань розгляду звернень громадян Х 3 Х Х  
  12.3. апаратних нарадах Х 9 Х Х  
  13. Всього установ, в яких встановлені суттєві порушення, у т.ч.:  Х 1 Х Х  
  13.1. Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 Х 0 Х Х  
  13.2. дотримання графіків прийому Х 0 Х Х  
  13.3. організації роботи із зверненнями громадян Х 0 Х Х  
  13.4. дотримання термінів розгляду звернень громадян Х 0 Х Х  
  13.5. діловодства за зверненнями громадян Х 1 Х Х  
  13.6. надання порядку оскарження прийнятих рішень Х 0 Х Х  
  14. Всього притягнуто до відповідальності за результатами перевірок, у т.ч. : Х 0 Х Х  
  14.1. звільнено Х 0 Х Х  
  14.2. винесено догану Х 0 Х Х  
  14.3. застосовані інші заходи адміністративного впливу (позбавлення премії, надбавок, інші) Х 0 Х Х  
  15. Всього притягнуто за результатами перевірок (додати копії документів) посадових осіб, з них: Х 0 Х Х  
  15.1. начальників структурних підрозділів РДА, ВЦА, виконавчих органів рад Х 0 Х Х  
  15.2. спеціалістів по роботі із зверненнями громадян РДА, ВЦА, виконавчих органів рад Х 0 Х Х  
  15.3. керівників сільських, селищних, міських рад районного і міського підпорядкування, у т.ч. Х 0 Х Х  
  15.3.1. сільських голів, секретарів рад Х 0 Х Х  
  15.3.2. селищних голів, секретарів рад Х 0 Х Х  
  15.3.3. міських голів, секретарів рад Х 0 Х Х  
  15.4. керівників підприємств, що надають послуги населенню Х 0 Х Х  
  15.5. працівників підприємств, що надають послуги населенню Х 0 Х Х  
  16. Всього проведено додаткових заходів (за наявності) щодо оперативного реагування на звернення, отримані через: Х Х 11 9  
  16.1. «Контакт-центр» Х Х 0 0  
  16.2. цілодобову інформаційно-диспетчерську службу Х Х 0 0  
  16.3. інтернет-конференції, форуми, соціальні мережі Х Х 0 0  
  16.4. виїзні «Дні села (селища)», «Дні громади» Х Х 11 9  
  16.5. стаціонарну скриньку «Відкритий лист» Х Х 0 0  
  17. Всього проведено додаткових заходів (за наявності) щодо безоплатного інформування та консультування населення, у т.ч.: Х Х 72 0  
  17.1. «Мобільний офіс» (УПСЗН) Х Х 62 0  
  17.2. «Юридичні консультації» (управлінням юстиції) Х Х 0 0  
  17.3. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги Х Х 0 0  
  17.4. «Виїзні прийомні», інформаційні зустрічі (керівництва органу) Х Х 10 0  
  18. Всього публікацій щодо роботи із зверненнями громадян в РДА, ВЦА, ВМР, ОТГ, у т.ч.: Х 89 Х Х  
  18.1. аналітичних довідок Х 4 Х Х  
  18.2. роз’яснень повноважень місцевих органів влади Х 0 Х Х  
  18.3. відомостей  щодо роботи зі зверненнями громадян Х 26 Х Х  
  18.4. графіків прийомів керівників Х 3 Х Х  
  18.5. об’яв та повідомлень про прийоми керівників Х 33 Х Х  
  18.6. інформацій про підсумки прийомів керівників Х 23 Х Х  
  18.7. розміщено матеріалів на веб-сайтах Х 0 Х Х  
  18.8. проведено виступів на телебаченні (радіо) з питань роботи зі зверненнями громадян Х 0 Х Х  
               
               
           
       
  (посада керівника) (підпис) (ініціали, прізвище керівника)  

 

ДАНІ
моніторингу надходження звернень громадян за дев’ять місяців 2019 року до
____________________________________________________________________

(назва райдержадміністрації, військово-цивільної адміністрації, міста обласного підпорядкування,  об’єднаної територіальної громади)
    Форма 3
Характеристика звернень Кількість усіх звернень З них надійшло
Безпосередньо до РДА, ВЦА, виконавчого органу ради ОМС Через інші органи
(пп. 1.4, 1.5, 1.6)
від учасників війни
(п. 7.1)
від дітей війни
(п. 7.2)
від осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни
(п. 7.3)
від осіб з інвалідністю внаслідок війни
(п. 7.4)
від учасників бойових дій
(п. 7.5)
від ветеранів праці
(п. 7.6)
від ветеранів військової служби
(п. 7.61)
від осіб з інвалідністю І групи
(п. 7.7)
від осіб з інвалідністю ІІ групи
(п. 7.8)
від осіб з інвалідністю ІІІ групи
(п. 7.9)
від дітей з інвалідністю
(п. 7.10)
від одиноких матерів
(п. 7.11)
від матерів-героїнь
(п. 7.12)
від багатодітних сімей
(п. 7.13)
від осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи
(п. 7.14)
від учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
(п. 7.15)
від Героїв України
(п. 7.16)
від Героїв Радянського Союзу
(п. 7.17)
від Героїв Соціалістичної Праці
(п. 7.18)
від дітей
(п. 7.19)
Інших категорій
(п. 7.20)
Учасників АТО Членів сім’ї загиблого учасника АТО Переселених або внутрішньо переміщених осіб
всього у тому числі всього у тому числі через ОДА
на особистому прийомі
(п. 1.2)
поштою та засобами телефонного зв’язку
(п.п. 1.1, 1.11, 1.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1. Кількість звернень, у т.ч.: 236 236 156 26 0 54 0 54 0 0 1 20 0 4 4 4 4 6 0 5 0 18 0 0 0 0 30 38 0 0
1.1. Повторних (п. 2.2*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Колективних (п. 5.2) 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Розглянуто звернень, у т.ч.: 236 236 156 26 0 54 0 54 0 0 1 20 0 4 4 4 4 6 0 5 0 18 0 0 0 0 30 38 0 0
2.1. Вирішено позитивно (п. 9.1) 121 121 98 12 0 30 0 33 0 0 1 14 0 3 3 3 4 4 0 3 0 18 0 0 0 0 18 38 0 0
2.2. Відмовлено у задоволенні (п. 9.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Дано роз’яснення (п. 9.3) 109 109 58 14 0 24 0 21 0 0 0 6 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
2.4. Повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" (п. 9.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. Переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" (п. 9.5) 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6. Не підлягало розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян" (п. 9.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Знаходяться у стадії розгляду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                               
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 (із змінами)                                                
                                                             
                                                       
                                           
(посада керівника) (підпис) (ініціали, прізвище керівника)                                          
                                                               
                                                                                                                                                                                 
Форма 1 Форма 2 Форма 3 Стикування форм
Всього звернень громадян за формою надходження Всього звернень громадян за ознакою надходження Всього звернень громадян за видами  Всього звернень за статтю їх авторів Всього звернень за суб'єктом Всього звернень за типом Всього зверень за категоріями авторів Всього звернень за соціальним станом їх авторів Всього звернень за результатами їх розгляду Всього питань порушених у зверненнях громадян 5. Всього особистих прийомів 9. Всього проведено
практичних та методичних заходів
12. Всього проведено перевірок  13. Результати перевірок розглянуті 14. Всього установ, в яких встановлені суттєві порушення 15. Всього притягнуто до відповідальності за результатами перевірок 16. Всього притягнуто за результатами перевірок посадових осіб 17. Додаткові заходи щодо оперативного реагування 18. Додаткові заходи щодо безоплатного інформування 19. Всього публікацій 1.Кількість звернень 1.1. Повторних
(п. 2.2)
1.2.Колективних
(п. 5.2)
2. Розглянуто звернень 2.1. Вирішено позитивно
(п. 9.1)
2.2. Відмовлено у задоволенні
(п. 9.2)
2.3. Дано роз’яснення
(п. 9.3)
2.4. Повернуто авторові
(п. 9.4)
2.5. Переслано за належністю
(п. 9.5)
2.6. Не підлягало розгляду
(п. 9.6)
3. Знаходяться у стадії розгляду Кількість усіх звернень Безпосередньо до РДА, ВЦА, виконавчого органу ради ОМС Через інші органи
(пп. 1.4, 1.5, 1.6)
Кількість усіх звернень Кількість звернень на особистому прийомі Кількість звернень засобами телефонного зв’язку Вирішено позитивно Відмовлено у задоволенні Дано роз’яснення Інше У стадії розгляду Повторних Колективних За категорією
за графіком фактично розглянуто задоволено за графіком фактично розглянуто задоволено розглянуто задоволено Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо Всього Безпосередньо всього на особистому прийомі
(п. 1.2)
поштою
(п.п. 1.1, 1.11, 1.3)
всього у тому числі через ОДА ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.2 ф.2 ф.2-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.2 ф.2 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3 ф.1 ф.1-ф.3 ф.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54 0 11 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236 156 0 156 0 156 21 0 21 121 0 121 0 0 0 109 0 109 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 5 236 116 120